Maths Witt berättar om Svensk ubåtstillverkning

Inför vårt medlemsmöte 13 januari 2022 erbjöd sig vår Vice Ordförande Maths Witt att prata om svensk ubåtstillverkning; detta med kort varsel pga ett återbud.  Som läsaren kanske känner till, var detta ett av många liknande framträdanden som Maths gjort i vår förening och andras.  Han började därför med första versen av ”Än en gång däran ………” som han sjöng med sedvanlig bravur. https://www.youtube.com/watch?v=4Bf-fpmuWoo

Under återuppbyggnaden av det svenska försvaret och speciellt inom den marina delen är ambitionen att ha fem moderna ubåtar i operation inom en snar framtid mätt med ubåtstillverkningsmått.  Detaljerna av utarbetas i dialog mellan de berörda parterna från försvaret och den svenska tillverkaren, dvs SAAB-Kockums.  Det är ofta en tidsödande process, pga den stora tekniska komplexiteten i planering och byggande av ubåtar, ofta förvärrad av förändringar i strukturen och ansvarsområden bland de många parterna.

De aktuella projekten för den svenska marinen är:

  • Ett projekt för vilket detaljplaneringen är långt kommen och som väntas starta inom kort är en halvtidsuppgradering av HALLAND som i stort motsvarar modifieringarna och moderniseringarna redan gjorda på systerfartygen GOTLAND och UPPLAND.
  • Arbetet på översyn och modifiering av SÖDERMANLAND pågår.
  • Byggandet pågår av två helt nya ubåtar, nämligen BLEKINGE och SKÅNE av A26-typen, som innehåller det största och senaste inom svensk ubåtsutveckling.
  • Livstidsförlängningen av GOTLAND är ett annat projekt in the pipeline.

SAAB-Kockums är ett av mycket få företag världen som har full kompetens att planera och tillverka moderna konventionella (icke-atomdrivna) ubåtar.  De andra finns i Frankrike, Tyskland och sedan nyligen i Sydkorea.  Det svenska kunnandet är därför ofta efterfrågat runt om i världen.

  • För närvarande pågår ett samarbete med Australien som omfattar uppgradering av 6 ubåtar av COLLINS-typen. Den är baserad på den svenska typen VÄSTERGÖTLAND och det är därför helt naturligt att Australien vänder sig till Sverige för hjälp i detta ärende.  Planering av insatsen pågår och väntas komma i gång inom en snar framtid.  Förseningar är dock vanliga på den australiensiska sidan pga begränsade personalresurser.
  • Holland söker samarbete för att förnya sin ubåtsflotta och har vänt sig till Sverige, Tyskland och Frankrike. Samarbetet mellan Holland och Sverige i ubåtsutveckling för ett 20-tal år sedan ses som en fördel i konkurrensen med de andra länderna.  Men, som i de flesta fall är tidsprocessen lång beroende på politiska faktorer och brist på kvalificerad personal för beslutstagande.

SAAB-Kockums är också engagerat i produktionen av ytfartyg och planerar för närvarande för moderniseringar och nybyggnation av korvetter och fregatter i Sverige och andra länder men det får vi kanske höra mera om nästa gång vi får nöjet all lyssna till Maths prat och naturligtvis hans sång.

LOE