https://fiske.zaramis.se/2022/11/04/nagra-av-varldens-varsta-fiskeriolyckor/ Här hittar ni en sammanställning av fiskare som "Bland tången fått sin grav"

läs mer