Ragnar Kempe

Sven Ragnar Georg Kempe föddes i Skövde den 5 december 1903 och blev längre fram en unik och mycket skicklig skildrare av flottans män och deras liv ombord och iland. Hans far var poliskonstapel och hette Karl Peter Kempe. Modern hette Matilda Josefina Johansson. De var 6 syskon. Ragnar kom som nummer 4. Två av syskonen avled som barn.

Efter avslutad gammaldags folkskola och några år på verkstadsgolvet flyttade han den 14 oktober 1922 till Stockholm där han tog värvning som torpedmatros vid 6. matroskompaniet vid Stockholms örlogsstation. Hans kontrakt löpte ut 1929. Han lämnade då flottan och blev chefsdekoratör hos Herman Meeths AB som innefattade ett flertal stora varuhus.

1938 överfördes han enligt då gällande regler till armén med krigsplacering vid Svea Livgarde. Vid beredskapsinkallelserna i september 1939 återlämnade emellertid armén av någon anledning och med varm hand honom och några andra ”överåriga” sjömän till Kungl. Flottan. Under den hösten återfinner vi furiren Kempe som befälhavare på en rekvirerad snabb lyxmotorbåt under bevakningstjänst i Stockholms skärgård.

Efter beredskapsåren återgick han till sin civila verksamhet som dekoratör, men har även hunnit med att vara verksam inom ”showbusiness”, till och med internationellt. Framför allt har han framträtt som musikalartist och snabbtecknare med hönan POLLY.

1939 utkom tidningen SKEPPSHOLMSNYTT. Nu blommade Kempes teckningar i stockholmsflottisternas eget blad och icke bara där. Vid örlogsstationen i Karlskrona utgavs ANKARPOSTEN och även där återfinns Kempes teckningar liksom även i ÖRLOGSPOSTEN.

Vintern 1956 – 57 gjorde han sitt sista gästspel i flottan. Han var då högbåtsman på HMS Älvsnabben.

Redan 1928 utkom Ragnar Kempe med sin första kollektion teckningar. Många av dem har blivit förlagor till vykort, som utgivits av föreningen Sveriges Flotta och som sålts här och i marketenterier.

Ragnar Kempe avled den 26 december 1985. Den 29 januari 1986 hedrades Ragnar Kempe med svenska och Flottans Mäns flagga i Kungsholms kyrka. Många FM:are och före detta skeppsgossar var samlade.