NMK 2022

Flottans Män, Karlskrona, arrangerade 2022 års Nordiska Marina Kamratföreningsmöte den 10 till 12 juni. Vid mötet deltog kamrater från våra systerföreningar i Danmark, Finland och Norge. Under de tre dagarna fick deltagarna information om den svenska marinen i samband med besök vid Marinbasen och Örlogsvarvet. Därutöver bjöds det på studiebesök, bland annat på Kungsholms fort och Marinmuseet.