Veterandagen 2023

1 juni, 2023

Veterandagen 29 maj 2023 i Ronneby Brunnspark.

Sverige hyllar årligen sina veteraner och hedrar minnet av de som betalt det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen.

Veterandagen 2023 högtidlighåller de veteraner som tjänstgjort vid UNIFIL (United Nations Interim Force In Libanon) under åren 1980 – 2007.

I år samordnades firandet genom att Marinbasen,  Karlskrona garnison och F17 genomförde firandet i Ronneby Brunnspark.

Dagen inleddes med föreläsning i Blekinge Convention Center där inbjudna gäster fick en utförlig presentation av F17´s verksamhet och insatser av Överste Anders Jönsson och hans medarbetare.

Efter föreläsningsavsnittet förflyttade man sig Brunnsparken där Marinens Musikkår spelade  när Fanvakten marscherade in.

Historisk överflygning av äldre och modernt flyg följde.

Tal följde av flottiljchef Anders Jönsson, förbandsförvaltare Nils Foleby, landshövding Ulrika Messing , Ingela Lind från Veteranförbundet och representant från Ronneby kommun.

Därefter följde kransnedläggning vid veteranmonumentet.

Jetongutdelning, UNIFIL, genomfördes och från Flottans Män Karlskrona erhöll vår styrelsemedlem Tommy Johansson jetong av Anders Jönsson.

Ifrån Flottans Män Karlskrona deltog vid denna Veterandag: Lars Sager, Göran Kullving Tommy Johansson, Stellan Andersson och Ingmar Elofsson.

Dagen avslutades med att alla sjöng Du gamla du fria och fanvaktens avmarsch medan Marinens Musikkår spelade Svensk Flygarmarsch.

2023-06-01

Stellan Andersson.

Senaste nyheterna

Grillfest 2023

Grillfest 17 augusti 2023. Den 17 augusti genomförde Flottans Män den traditionsenliga grillfesten vid Fylgia, Skönstavik. Ett 50- tal deltagare möttes av sommarväder och vackert uppdukade bord i våra partytält . Ordförande Lars Sager hälsade alla välkomna till en...

läs mer

Studiebesök Ronneby Brunnspark

Medlemsutflykt till Ronneby Brunnspark med Gribshundsmuseum. Den 25 maj gjorde vår förening en vårresa till det vackra Ronneby Brunnspark. I ett strålande väder med sol och friska vindar samlades ett 20-tal medlemmar i parken. Ordföranden Lars Sager hälsade alla...

läs mer

Besök Karlshamns Sjöfartsmuseum

Medlemsutflykt till Sjöfartsmuseum Karlshamn.  Den 20 april gjorde vår förening en vårresa till det vackra Karlshamn. I ett strålande väder med sol och friska vindar anlände vi till vår kamratförening FM Karlshamn och deras trevliga föreningslokal. Där blev vi...

läs mer