Årsmöte 2023

20 mars, 2023

Årsmöte den 16 mars 2023.

Årsmöte hölls den 16 mars i Fylgia med 34 deltagare. Mötet inleddes med högtidlig parentation för avlidna kamrater under 2022. Dessa var: Eje Mårtensson, Kurt Johansson, Lars Källemark, Bernt Wahlström, Bernt-Eric Mattisson, Göran Nordin, Clas Öquist, Jarl-Erik Johansson, Nils Svahn och Lars Iger.

Ordförande Lars Sager hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. Verksamhetsberättelsen för 2022 föredrogs av sekreteraren Stellan Andersson. Ekonomiska redovisningen av resultat- och balansräkningar för 2022 föredrogs av kassören Bo-Inge Andersson. Det ekonomiska utfallet visade ett plusresultat jämfört med lagd budget. Styrelsen föreslår att överskottet tillföres eget kapital, vilket årsmötet beslutade. Revisorn Rolf Johansson rekommenderade årsmötet att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, vilket årsmötet beslutade.

Budgetförslag för 2023 föredrogs av kassören och budgetramen på 66 000 kr godkändes av årsmötet.  Årsmötet beslutade även att årsavgiften för 2024 blir oförändrad, 250 kr.

Valberedningen presenterade förslag till val av styrelse och funktionärer för de personer, vilka mandattiden utgått. Till ordförande för 1 år omvaldes Lars Sager.  Omval av Stellan Andersson och Tommy Johansson på 2 år och Bo-Inge Andersson på 1 år. Nyval till styrelsen av Anders Björk.  Lars Gelderman har avböjt omval och lämnar styrelsen.

Till klubbmästare nyvaldes Kristoffer Karlsson efter Ingvar Stenmark, som önskar bli avlöst efter drygt 15 års väl genomfört arbete som klubbmästare.  Till föreningens revisor omvaldes

Rolf Johansson.  Nyval av Christer Cardell som revisorssuppleant efter Kenneth Fager, som avböjt omval.

Till valberedning valdes Ingeman Jönsson, Göran Löfgren och nyval av Lars Gelderman.

Styrelsen för 2023 består av: Lars Sager, ordförande, och styrelseledamöterna Bo-Inge Andersson, Stellan Andersson, Lennart Håkansson, Göran Kullving ,  Per Nejdefelt, Tommy Johansson och Anders Björk.

Ordföranden delade ut F M Hederstecken till Sven Stene som tack och uppskattning för de gåvor i form av fotosamling samt skulptur, vilka Sven tidigare skänkt till föreningen.

Tre kamrater har varit medlemmar i FM Karlskrona i 18 år, invaldes år 2005, och är berättigade att erhålla förbundets Veterantecken. Dessa är Åke Larsson, Tommy Melin och Kenneth Silverflod. Då ingen av veteranerna hade möjlighet att närvara vid årsmötet, kommer de att erhålla Veterantecknet per post.

Ordföranden avtackade avgående styrelseledamoten Lars Gelderman med blombukett och presentkort.

Klubbmästaren Ingvar Stenmark och assisterande klubbmästaren Elving Gustafsson avtackades av ordföranden Lars Sager. Deras insatser har varit av högsta klass under många år. De erhöll blommor och rungande applåder.

Framförde ordföranden sitt tack till styrelsekamrater, revisorer, valberedning, klubbmästare och hans medhjälpare samt till alla medlemmar som på olika sätt bidragit med engagemang i föreningens verksamhet.

Stellan Andersson framförde styrelsens tack till Lars Sager för väl utfört arbete och ledarskap i styrelsen under det gångna verksamhetsåret.

Lars Sager avslutade årsmötet med att ge en kort information över kommande aktiviteter.

Den 20 april kommer vi att göra en resa till Karlshamn och besöka Sjöfartsmuseum och avsluta med lunch i AKK`s matsal för egen kostnad.

Den 7-9 maj hålles Riksårsmöte i Helsingfors. Ordföranden efterlyste intresse att deltaga i detta. Det planeras att anordna gemensam busstransport Karlskrona – Stockholm, Värtahamnen. Det erfordras minimum 20 deltagare för att gemensam busstransport skall bli ekonomiskt möjlig. Kontakta styrelsen vid intresse.

Den 25 maj är det besök i Ronneby Brunnspark med guidning av Tommy Nilsson och därefter besök på Gribshundsmuseum. Avslutning med lunch på Ronneby Brunn.

Efter årsmötet bjöds deltagarna på en förfriskning innan Ingvar Stenmark och Elving Gustafsson vid vackert dukade bord serverade en vällagad 3-rätters meny, vilken alla njöt till fullo av.

Stellan Andersson

2023-03-19.

 

Barmästarna förbereder för välkomstdrinkar mm.

Årsmötet inleddes med en högtidlig parentation för avlidna kamrater.

Klubbmästarna har läget under kontroll!

Årsmötet gick som på räls!

Sven Stene tilldelades Flottans Mäns Hederstecken.

Ingvar Stenmark avtackades under rungande applåder.

Elving Gustafsson avtackades, även han under rungande applåder.

Lars Gelderman avtackades efter sina insatser i styrelsen.

Senaste nyheterna

Studiebesök Blekinge Museum Rosenholm. Den 18 april besökte 24 medlemmar Blekinge museums samlingar på Rosenholm. Samlingarna finns i fd. KA 2:s serviceförråd. Vi välkomnades av Hanna Sjöberg och Jonas Eckerbom som assisterade vid den obligatoriska...

läs mer

Årsmöte 2024

FLOTTANS MÄN KARLSKRONA Årsmöte den 14 mars 2024. Årsmöte hölls den 14 mars i Freja med 29 deltagare. Mötet inleddes med högtidlig parentation för avlidna kamrater under 2023. Dessa var: Åke Malmgren, Sven Nejdefelt, Tommy Boström, Sven-Otto Ullnér, Kenneth Olsson och...

läs mer

Utflyttning från Fylgia.

Fredagen den 16 februari flyttades våra inventarier från Skönstavik till FMLOG:s lokaler i Vedeby. Flytten har förberetts med arbetsdagar sedan början på året. Styrelsen med flera kamrater har sorterat och packat. Under flytten fick vi gedigen hjälp från MarinB. Stort...

läs mer