Medlemsmöte 16 februari

20 februari, 2023

Medlemsmöte 16 februari

Medlemsmöte har hållits i FYLGIA. Ordförande Lars Sager hälsade 42 medlemmar välkomna till kvällens möte med temat Varvshistoria.

Dagordningen för kvällen fastställdes och föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

Sekreteraren rapporterade att vi nu är 216 medlemmar i föreningen.

 

Ingeman Jönsson redovisade hur Valberedningens pågående arbete framskrider inför årsmötet. Det är inget enkelt uppdrag att hitta ledamöter till styrelsen.

Ordföranden förnyade sitt upprop om att få intresserade medlemmar att engagera sig i vår förenings styrelse. Alla är välkomna att ta upp en diskussion om detta.

Sekreteraren rapporterade att årsavslut med räkenskaperna för 2022 är klart. Det visar på ett mindre plusresultat. Revision är genomförd och godkänd.

Inbetalning av medlemsavgifterna för 2023 sker i god takt. Ca 170 har inkommit till dags dato. Drygt 40 inbetalningar återstår.

FM Trelleborg har firat 30-års jubileum. Ifrån vår förening deltog Lars Sager, Lennart Håkansson och Tommy Johansson. Ett mycket trevligt firande med god mat och kamratlig stämning.

Den 3 – 4 mars genomförs Region Syd-möte i Fylgia med FM Trelleborg som värdförening. Ifrån vår förening deltager Lars Sager, Bo-Inge Andersson och Tommy Johansson.

Riksårsmötet 2023 kommer att utgå från Stockholm med destination Helsingfors och kommer att genomföras den 7 – 9 maj 2023. Vidare information kommer i F M tidskrift nr 1/2023. Deltag i detta evenemang och träffa andra kamrater från övriga 24 FM föreningar!

Informerades om att uppsnyggning av våra lokaler i Fylgia skett under vintern. Modellfartyg och tavlor/utsmyckningar har placerats om. Bo-Inge Andersson och Lennart Håkansson har ansvarat för genomförandet.

Vi har två bokverk Marinen 500 år till försäljning. Pris 450 kr utan kassett resp. 510 kr med kassett. Intresserade kan kontakta sekreteraren.

Arbetsgrupp efterlyses för att hjälpa till att resa och ta ner partytältet vid grillfesten samt att möblera och återställa efter festen.

Per Nejdefelt påminde om att vara noggrann vid anmälningar till aktiviteter, att anmälan sker enligt våra regler och att namn lämnas korrekt.

Ingmar Elofsson har skänkt ett antal böcker ”Järnvägen i sydostregionen genom åren” till vår förening. De är gratis och intresserade kan ta ett exemplar. Som tack önskar Ingmar att man betalar in en valfri summa till FM tidskrift Plus Giro 5 88 19 – 4. Märk inbetalning med Tidningsfonden-CWJ.

Efter medlemsmötet serverades ärtsoppa, pannkakor och kaffe.

Därefter gav Bo Lindahl, VHFK, Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona en förnämlig presentation över VHFK´s verksamhet. Bildades 2004 och det första projektet blev ”Ångpannor och nitar”. Fortsatte sedan med framtagning av Ångpannan Eric Nordevall II. I detta projekt arbetade Ingvar Stenmark och Bengt-Ivar Magnevall, medlemmar i FM Karlskrona, med flera.

Andra projekt är Repslagarbanan, Polhemsdockan/Pumphuset, Ektimmer och linjeskepp – ett projekt om stora skepp i den seglande flottan på 1780-talet.

Dessutom har ett stort antal böcker tagits fram med anknytning till Varvet. Fotogrupp, vilken samlat in äldre foton från varvsmiljöer och personer.

Räddning av äldre ritningsunderlag, vilka SAAB hotade att kasta bort.

Bo Lindahl avtackades med kraftiga applåder och ordföranden överlämnade boken ”Flottans Män berättar” som tack för hans intressanta föredrag.

Stellan Andersson

2023-02-18.

body of water during golden hour

Bildtext

Kalendarium

okt
12
tor
2023
18:00 Oktoberfest
Oktoberfest
okt 12 kl. 18:00 – 21:00
Oktoberfest! Upplägget av kvällens festligheter är som förra året med tyskt tema. Anmälan till Per Nejdefelt. bergenas10@gmail.com OBS! Anmälan senast 6/10.
nov
16
tor
2023
19:35 Pilotlivet i Flygvapnet.
Pilotlivet i Flygvapnet.
nov 16 kl. 19:35 – 20:35
Föredrag om piotlivet i Flygvapnet. Föredragshållare: ÖversteJohan Elofsson. Anmälan till Per Nejdefelt. bergenas10@gmail.com OBS! Anmälan senast 10/11.
dec
9
lör
2023
17:00 Julsamkväm.
Julsamkväm.
dec 9 kl. 17:00 – 21:00
Julsamkväm! Anmälan till Per Nejdefelt. bergenas10@gmail.com OBS! Anmälan senast 19/11. Antalet platser är begränsat så anmäl er i god tid! Anmälan är bindande och sker skriftligt genom e-post eller sms till Per Nejdefelt.

Senaste nyheterna

Grillfest 2023

Grillfest 17 augusti 2023. Den 17 augusti genomförde Flottans Män den traditionsenliga grillfesten vid Fylgia, Skönstavik. Ett 50- tal deltagare möttes av sommarväder och vackert uppdukade bord i våra partytält . Ordförande Lars Sager hälsade alla välkomna till en...

läs mer

Veterandagen 2023

Veterandagen 29 maj 2023 i Ronneby Brunnspark. Sverige hyllar årligen sina veteraner och hedrar minnet av de som betalt det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen. Veterandagen 2023 högtidlighåller de veteraner som tjänstgjort vid UNIFIL...

läs mer

Studiebesök Ronneby Brunnspark

Medlemsutflykt till Ronneby Brunnspark med Gribshundsmuseum. Den 25 maj gjorde vår förening en vårresa till det vackra Ronneby Brunnspark. I ett strålande väder med sol och friska vindar samlades ett 20-tal medlemmar i parken. Ordföranden Lars Sager hälsade alla...

läs mer