Medlemsmöte 19 januari 2023

20 januari, 2023

Medlemsmöte den 19 januari 2023.

Årets första medlemsmöte har hållits i FYLGIA. Ordförande Lars Sager hälsade 32 medlemmar
välkomna till kvällens möte med temat Järnvägshistoria.
Dagordningen för kvällen fastställdes och föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.
Sekreteraren rapporterade att vi nu är 219 medlemmar i föreningen.
Under 2022 rekryterades 18 nya medlemmar till föreningen.
”Visitkort” delades ut till de närvarande att användas vid träff med intresserade nya medlemmar.
Ordföranden förnyade sitt upprop om att få intresserade medlemmar att engagera sig i vår förenings
styrelse. Alla är välkomna att ta upp en diskussion om detta.
Tackkort för uppvaktning på högtidsdag från Nils-Erik Persson lästes upp.
Kassören rapporterade att årsavslut med räkenskaperna för 2022 pågår. Det visar på ett mindre
plusresultat. Revision sker i början av februari.
Inbetalning av medlemsavgifterna för 2023 sker i god takt.
Vår förening bildades är 1938 och firar 85 år 2023 och kommer att uppmärksammas och firas på
något sätt, vilket styrelsen kommer att återkomma till senare.
Riksårsmötet 2023 kommer att utgå från Stockholm med destination Helsingfors och kommer att
genomföras den 7 – 9 maj 2023. Vidare information kommer i F M tidskrift nr 1/2023. Deltag i detta
evenemang och träffa andra kamrater från övriga 24 FM föreningar!
Förbundsordföranden Thomas Engevall har påbörjat arbetet med Flottans Mäns framtid. Han har
översänt frågor till lokalföreningarna med önskan om idéer hur vi ökar intresset och medlemstalet
för Flottans Män. Ordföranden meddelade att vi sänt in svar och fått positiv respons på våra
synpunkter.
Vid specialistofficersexamen den 15 december i Am. kyrkan delade ordföranden ut bokpremie till
kapten Kristoffer Lindqvist.
Efter medlemsmötet serverades ärtsoppa, pannkakor och kaffe.
Efter måltiden gav Flottans Mäns tidskrifts redaktör, Ingmar Elofsson, en förnämlig föreläsning om
Järnvägshistoria, från järnvägens början på 1850-talet fram till 1960-talet. Mycket koncentrerat till
Södra Sverige och då CWJ och Krösnabanan.. Även hur järnvägen började användas för transporter
till Marinverkstäderna.
Ingmar Elofsson avtackades med kraftiga applåder och ordföranden överlämnade en specialdesignad
sjösäck som tack för hans intressanta föredrag.
Stellan Andersson
2023-01-21.

Senaste nyheterna

Årsmöte 2023

Årsmöte den 16 mars 2023. Årsmöte hölls den 16 mars i Fylgia med 34 deltagare. Mötet inleddes med högtidlig parentation för avlidna kamrater under 2022. Dessa var: Eje Mårtensson, Kurt Johansson, Lars Källemark, Bernt Wahlström, Bernt-Eric Mattisson, Göran Nordin,...

läs mer

Medlemsmöte 16 februari

Medlemsmöte har hållits i FYLGIA. Ordförande Lars Sager hälsade 42 medlemmar välkomna till kvällens möte med temat Varvshistoria. Dagordningen för kvällen fastställdes och föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. Sekreteraren rapporterade att vi nu är 216...

läs mer

Julsamkväm 2022

Den 3 december hölls vårt traditionella Julsamkväm på FYLGIA. Ett 40-tal deltagare välkomnades med varm glögg och trevligt mingel. Ordföranden Lars Sager hälsade alla välkomna till vackert dukade bord i matsalen. Klubbmästaren Ingvar Stenmark, med assistans av Elving...

läs mer