Resor med gamla fartyg i handelsflottan. Tommy Gyllin berättar.

Vid medlemsmötet 7 april 2022, berättade vår medlem Tommy Gyllin kortfattat om Resor med gamla fartyg i handelsflottan.  Han började med att beskriva sitt avsked från marinen för att påbörja en karriär inom handelsflottan. Det krävde Hans Majestät Konungens medgivande och han var stolt över ”brevväxlingen” med Konungen som motvilligt entledigade honom.  Han lämnade dock inte Marinen med flaggan i topp.  Vid flagghissningen under en av Tommys sista dagar på kasernen, tappade han flagglinan och vinden lyfte flaggan upp på officersmässens tak.

Hans första resa var som 4:de maskinist på Transatlantics METTAWUNGA.  Han mönstrade på i Sölvesborg och fortsatte sedan till Göteborg och Boston.  När han besökte maskinrummet första gången var det med respekt och viss bävan för mötet med en dubbelverkande bjässe på 9600 Bhp från Burmeister & Wain.  Med tiden kom de bra överens och Tommy lärde sig att imitera ljudet och starta motorn med minsta möjliga ”våld”.

Andra bestående intryck från den första resan var fartygskaptenens sociala egenskaper som bland annat yttrade sig i en mycket trevlig påksaftonsfest i officersmässen efter att ha lämnat Göteborg.  Från Boston minns han speciellt BlueMirror och Barbro men gick inte in på några detaljer.

En annan av hans resor började i Norrland och en av högtidsstunderna var en kväll på Hotel Knaust i Sundsvall där Tommy med vänner återupplivade orkestern trots stängningsdags.  Omkring denna tid, som är oklart när, gick Tommy tillbaka till skolan och höjde sina kvalifikationer till 1: sta klass Maskinist.

Under en av hans resor som startade i Finland och vände i Sydafrika, var Tommy närvarande vid två händelser av det otäckare och tragiska slaget.  Det ena var ett knivmord i Finland som lätt klarades upp av tillkallad finsk polis. Det andra var en båtsman som beslöt att sluta inmundiga alkoholhaltiga drycker.  Av detta mådde inte hans sinne bra och låstes därför in i sjukhytten.  Efter en tid verkade han må bra och släpptes ut.  Vad är bra må diskuteras, därför att en dag gick båtsmannen ner i maskinrummet och bad vakthavande maskinist att stänga av grammofonen för att hela båten skakade.  Kort tid därefter hoppade han överbord och återfanns aldrig.

De som känner Tommy vet att han gärna kryddar sina berättelser och åsikter med kraftfulla uttryck som inte alltid gör sig bra i text.  Det ovanstående är därför endast punkterna i hans berättelse.  Den som vill höra mera, kontakta gärna Tommy.

LOE