2022-05-12 Malin Anselmsson

Hur man bygger Ubåtar

 

Den 12 maj var Malin Anselmsson på besök hos Flottans Män i Trelleborg för att berätta om Projektet A26: lite om båtarna som man bygger men mer om själva utvecklingen av en ny modern Svensk Ubåt: Utmaningarna utöver att bygga båt.
Malin har en bakgrund som projektledare på Ericsson i Lund och har varit ledare för utvecklingsdelen av A26 projektet sedan 2019. Dethar omfattat arbete från krav till systemdesign och sedan konstruktion av båtarna.

Det är beställt två båtar till Svenska Försvaret och de har fått namnen: HMS BLEKINGE och HMS SKÅNE. Ubåtstypen heter Blekingeklassen. De är något större än Gotlandsklassen.A26 har annars många likheter med de nu uppgraderade Gotlandsbåtarna och flera av de stora systemen för t.ex sensorer är av samma sort vilket är en stor fördel för A26 projektet då dessa testas i arbete på aktiva båtar.

Malin visade och berättade om båtens rumsarrangemang och vilka skillnader det är emot den tidigare generationens ubåtar. En nybyggd ubåt som inte behöver förhålla sig till ett periskop har större frihet att lägga kontrollrummet längre föröver än tornet; periskopets funktion sköts nu helt med optronik, dvs kameror. Båtarna byggs i skrov-sektioner och två stora plattformar vilka utrustas fullt för att sedan slädas in i de ihop-svetsade skrovdelarna.

Vilka utmaningar finns det då med projektet utöver att bygga en Krigsmaskin? En Ubåt är en mycket avancerad teknisk lösning för att både göra sitt jobb men också för att fungera som arbetsplats och boende för besättningen. Kravställningen på A26 följer i flera fall civila kravställningar för modernt miljötänk, både vad gäller regler för arbetsmiljö och boende men även för t.ex. kemikalier vid både produktion och drift. Brandkraven, och bevisföringen för att vi konstruerar en säker båt, samt alla krav på att båten ska vara tyst, klara stöt och viktkrav mm, gör att ingenjörsarbetet måste sträva efter goda kompromisser i en kompromisslös verklighet. En stor utmaning är att säkerställa att alla som har krav på konstruktionen har haft möjlighet att påverka och samarbeta för att skapa ubåtsmässiga lösningar till rätt kostnad och i rätt tid.

BLEKINGE och SKÅNE produceras på varvet i Karlskrona, ett varv som moderniserats och som idag har en hög grad av automation och en produktionsfilosofi som innehåller en hög grad av förtillverkning. Även detta ger en kravställning på konstruktionen av båtarna då den måste kunna säkra geometrin så att montage kan hantera eventuella produktionsavvikelser.

Utvecklingsprojektet för A26 har mellan 250 och 350 projektdeltagare involverade, vilket innebär att det produceras upp till 2800 timmars jobb varje dag i projektet. Varje timme ska leda till målet: Världens Modernaste Ubåt! Därför är en av utmaningarna att organisera projektet för att få bästa effektivitet för varje timme. Projektorganisationen måste ständigt förändras för att anpassa sig till produktens livscykel och vad som är i fokus för utvecklingsarbetet: t.ex. Kravarbete, Systemdesign, Konstruktion, Produktion eller Verifiering.

A26 utvecklas i en MBD-miljö (Module Based Definition) som är en utvecklingsmiljö där alla jobbar med samma modell av båten och äger sin del av informationen. Konstruktionen sker i 3D och det finns kompletterande utvecklingsverktyg för att t.ex. dra rör eller förlägga kabel.

Malin avslutade med att visa några bilder från den pågående produktionen i Karlskrona.

MA