Flottans Män inför framtiden och uppdatering situationsanalys för Marinen
FM nye ordförande Konteramiral Thomas Engevall berättar.