Vår klubbstuga ”Marinstugan” är belägen på Kulbacken, utmed Tändsticksvägen. Privat foto Bo Nord.

Välkommen till Flottans Män i Västervik!

Flottans Män är en kamratförening för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i gemenskapen kring dess historia. I Sverige finns idag ca 3.500 medlemmar fördelade på 25 lokalföreningar och Västervik tillhör region Syd. Under fliken ”Lokalföreningar” högst upp på denna sida kan du ta del av alla Sveriges lokalföreningars hemsidor och aktiviteter.

Fr o m mars har vi nu åter kunnat öppna upp för våra klubbaftnar med föreläsningar och träffar som tidigare år, och vi hoppas naturligtvis att den möjligheten fortsätter framgent.

Västerviks lokalförening har idag nästan 100 medlemmar, vilket gör oss till den näst största föreningen i Region Syd (efter Karlskrona) och vi hälsar nya medlemmar varmt välkomna till vår förening.
Vår förening startade 1982, vilket innebär att vi firar 40 år 2022! Något som vi hoppas kunna uppmärksamma och fira på något sätt….

Som medlem i föreningen förväntas du ha en tidigare eller pågående anställning i Flottan eller ett genuint intresse av svensk marin sjöfart och dess historia. Man eller kvinna – alla är lika välkomna som medlemmar i vår kamratförening, en förening som har just kamratskap som ledord.

Medlemsavgiften till Flottans Män är fr o m 2023 250 kr/år, varav 120 kr går till Riksförbundet centralt. Som medlem får du tidningen ”Flottans Män” 4 gånger/år och du har möjlighet att delta i de aktiviteter, arrangemang och föreläsningar som föreningen anordnar (ev kostnad för förtäring tillkommer vid dessa tillfällen).  Önskar du bli medlem, så är enklaste sättet att gå in på ”Bli medlem” överst på denna sida eller kontakta vår ordförande Åke Revelj,
e-post: akerevelj@hotmail.com tfn: 079-341 14 26.
Välkommen till vår förening Flottans Män i Västervik!

Vår klubbstuga – Marinstugan

Föreningens klubbstuga, Marinstugan tillhörde från början Tändsticksfabriken och har även tjänat som ladugårdsstuga, vid den tiden hette den Kuskstugan. Byggnaden har varit i föreningens ägo sedan slutet av 1980-talet och medlemmarna har med förenade krafter, under årens lopp, sett till att den bevarats och fått behövlig omvårdnad.
Stugan kan hyras av medlemmar eller utomstående för privata fester eller sammankomster på max 40 personer. Kontakta Åke eller Birgitta Revelj för mer information och bokning.
E-post: akerevelj@hotmail.com tfn Åke: 079-341 14 26, Birgitta: 070-653 11 07.

 

 

Aktuellt

23-12-02 Julfest

Nu börjar det dra ihop sig för årets julfest i Flottans Män. Precis som förra året träffas vi i föreningslokalen på Hornsvägen. Det finns möjlighet att parkera bil utmed Hornsvägen och lokalen ligger i nära anslutning till Hornsvägen 1. Som vanligt ser vi att du som...

läs mer

23-10-16 Klubbafton

I kväll gästades vi av två planarkitekter från Västerviks kommun, Fanny Hansson och Johan Delvert, som berättade om kommunens framtidsvisioner när det gäller området där vår Marinstuga är belägen, Tändsticksberget och Notholmen. Det som redan blivit verklighet är...

läs mer

23-09-18 Klubbafton

Kvällens gäst var Richard Bergström, grundare och delägare till Pampas Marina i Västervik. Vi fick följa med på hans resa från ungdomsåren fram till det som idag finns både i Stockholms och i Västerviks "hamnstäder". Vi fick en inblick i hur man ska "tänka" om man...

läs mer

Kalendarium

Aktuellt Regionen

Aktuellt Förbundet