Vår klubbstuga ”Marinstugan” är belägen på Kulbacken, utmed Tändsticksvägen. Privat foto Bo Nord.

Välkommen till Flottans Män i Västervik!

Flottans Män är en kamratförening för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i gemenskapen kring dess historia. I Sverige finns idag ca 3.500 medlemmar fördelade på 25 lokalföreningar och Västervik tillhör region Syd. Under fliken ”Lokalföreningar” högst upp på denna sida kan du ta del av alla Sveriges lokalföreningars hemsidor och aktiviteter.

Fr o m mars har vi nu åter kunnat öppna upp för våra klubbaftnar med föreläsningar och träffar som tidigare år, och vi hoppas naturligtvis att den möjligheten fortsätter framgent.

Västerviks lokalförening har idag nästan 100 medlemmar, vilket gör oss till den näst största föreningen i Region Syd (efter Karlskrona) och vi hälsar nya medlemmar varmt välkomna till vår förening.
Vår förening startade 1982, vilket innebär att vi firar 40 år 2022! Något som vi hoppas kunna uppmärksamma och fira på något sätt….

Som medlem i föreningen förväntas du ha en tidigare eller pågående anställning i Flottan eller ett genuint intresse av svensk marin sjöfart och dess historia. Man eller kvinna – alla är lika välkomna som medlemmar i vår kamratförening, en förening som har just kamratskap som ledord.

Medlemsavgiften till Flottans Män är fr o m 2023 250 kr/år, varav 120 kr går till Riksförbundet centralt. Som medlem får du tidningen ”Flottans Män” 4 gånger/år och du har möjlighet att delta i de aktiviteter, arrangemang och föreläsningar som föreningen anordnar (ev kostnad för förtäring tillkommer vid dessa tillfällen).  Önskar du bli medlem, så är enklaste sättet att gå in på ”Bli medlem” överst på denna sida eller kontakta vår ordförande Åke Revelj,
e-post: akerevelj@hotmail.com tfn: 079-341 14 26.
Välkommen till vår förening Flottans Män i Västervik!

Vår klubbstuga – Marinstugan

Föreningens klubbstuga, Marinstugan tillhörde från början Tändsticksfabriken och har även tjänat som ladugårdsstuga, vid den tiden hette den Kuskstugan. Byggnaden har varit i föreningens ägo sedan slutet av 1980-talet och medlemmarna har med förenade krafter, under årens lopp, sett till att den bevarats och fått behövlig omvårdnad.
Stugan kan hyras av medlemmar eller utomstående för privata fester eller sammankomster på max 40 personer. Kontakta Åke eller Birgitta Revelj för mer information och bokning.
E-post: akerevelj@hotmail.com tfn Åke: 079-341 14 26, Birgitta: 070-653 11 07.

 

 

Aktuellt

23-01-16 Klubbafton i Marinstugan

Kvällens gästföreläsare var energirådgivaren i Västerviks kommun, Mikael Nyman som gav oss en hel del spartips och råd hur man ska tänka i rådande "engergikristider". Ta del av lite text och bilder från kvällen genom att klicka på denna länk.

läs mer

Sven Andersson berättar

Sven Andersson berättar sin självuppleva historia om det tyska fartyget Thekla som navigerade fel och näst intill hamnade på land, några dagar före julafton 1959. Det hela utspelade sig på Ölands östra sida och i närheten av den norra udden. Läs hela Svens berättelse...

läs mer

Program 2023

Nu finns föreningens program för 2023 inlagt under "Program" i den blå listen.

läs mer

Kalendarium

Aktuellt Regionen

Aktuellt Förbundet