Vår klubbstuga “Marinstugan” är belägen på Kulbacken, utmed Tändsticksvägen. Privat foto Bo Nord.

Välkommen till Flottans Män i Västervik!

Flottans Män är en kamratförening för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i gemenskapen kring dess historia. I Sverige finns idag ca 3.500 medlemmar fördelade på 25 lokalföreningar och Västervik tillhör region Syd. Under fliken “Lokalföreningar” högst upp på denna sida kan du ta del av alla Sveriges lokalföreningars hemsidor och aktiviteter.

Fr o m mars har vi nu åter kunnat öppna upp för våra klubbaftnar med föreläsningar och träffar som tidigare år, och vi hoppas naturligtvis att den möjligheten fortsätter framgent.

Västerviks lokalförening har idag nästan 100 medlemmar, vilket gör oss till den näst största föreningen i Region Syd (efter Karlskrona) och vi hälsar nya medlemmar varmt välkomna till vår förening.
Vår förening startade 1982, vilket innebär att vi firar 40 år 2022! Något som vi hoppas kunna uppmärksamma och fira på något sätt….

Som medlem i föreningen förväntas du ha en tidigare eller pågående anställning i Flottan eller ett genuint intresse av svensk marin sjöfart och dess historia. Man eller kvinna – alla är lika välkomna som medlemmar i vår kamratförening, en förening som har just kamratskap som ledord.

Medlemsavgiften till Flottans Män är för närvarande 200 kr/år, varav 100 kr går till Riksförbundet centralt (120 kr fr o m 2022). Som medlem får du tidningen “Flottans Män” 4 gånger/år och du har möjlighet att delta i de aktiviteter, arrangemang och föreläsningar som föreningen anordnar (ev kostnad för förtäring tillkommer vid dessa tillfällen).  Önskar du bli medlem, så är enklaste sättet att gå in på “Bli medlem” överst på denna sida eller kontakta vår ordförande Åke Revelj,
e-post: akerevelj@hotmail.com tfn: 079-341 14 26.
Välkommen till vår förening Flottans Män i Västervik!

Vår klubbstuga – Marinstugan

Föreningens klubbstuga, Marinstugan tillhörde från början Tändsticksfabriken och har även tjänat som ladugårdsstuga, vid den tiden hette den Kuskstugan. Byggnaden har varit i föreningens ägo sedan slutet av 1980-talet och medlemmarna har med förenade krafter, under årens lopp, sett till att den bevarats och fått behövlig omvårdnad.
Stugan kan hyras av medlemmar eller utomstående för privata fester eller sammankomster på max 40 personer. Kontakta Åke eller Birgitta Revelj för mer information och bokning.
E-post: akerevelj@hotmail.com tfn Åke: 079-341 14 26, Birgitta: 070-653 11 07.

 

 

Aktuellt

Militärhistorisk träff 1-4 sept -22

1-4 september 2022 bjuder Västerviks militärhistoriska förening in alla intresserade till en träff på Västerviks flygplats (Mommehål). Programmet för lördag 3:e september kan du ta del av här, då även Flottans Män i Västervik deltar. För den intresserade finns även...

läs mer

Kalendarium

Aktuellt Regionen

Aktuellt Förbundet