Marinstugans historia?

När jag började som sekreterare i Flottans Män i Västervik så hittade jag en historia om vår Marinstuga. Jag vet inte vem som skrivit den, från vilket årtal den är eller om det fattas något, men här återger jag den historia som jag har hittat.