Om föreningen

Flottans Män är föreningen för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan. Flottans Män värnar om det goda kamratskapet mellan oss som tidigare har tjänstgjort i Marinen och om den gemenskap som finns mellan oss och dem som nu tjänstgör. Vi bidrar till att hålla Marinens traditioner levande och till att sprida information om Marinen och dess verksamhet. Vi träffas kring vårt gemensamma intresse och har trevligt tillsammans.

Västerviks lokalförening bildades i april 1982. I maj samma år bildades en interimsstyrelse bestående av Nils Mattson, ordförande och Nils Thell valdes till vice ordförande. Till sekreterare i styrelsen utsåg man Gunnar Lindestrand, klubbmästare blev Holger Wallin och som kassör valdes Sölve Olofsson. ”Startkapitalet” i föreningen utgjordes av ett ”lån” från Flottans Män i Stockholm på 1.000 kr. Medlemsavgiften bestämdes till 50 kr varav 15 kr gick till riksföreningen. Antalet medlemmar i den nystartade föreningen var 18 stycken, idag har föreningen runt 100 medlemmar (vilket är det näst högsta medlemsantalet i Region Syd). Dessvärre är medelåldern bland våra medlemmar ganska hög, så det är av stor vikt att vi kan rekrytera in nya medlemmar och på så sätt försäkra oss om att föreningen kan få leva vidare in i framtiden. Under våren 2022 fyller föreningen 40 år och detta hoppas vi kunna uppmärksamma med ett trevligt arrangemang för våra medlemmar men också för övriga i Västervik.

Västerviks lokalföreningen har under årens lopp fått stå värd för Riksårsmötet vid ett flertal tillfällen. Senaste gången var 2015 då det samlades runt 100 medlemmar från Flottans Mäns lokalföreningar runt om i Sverige på Västervik Resort. Ett möte, vars upplägg blev väldigt uppskattat av alla närvarande.

Flottans Män i Västervik stod som värd för Riksårsmötet 2015, mötet var förlagt till Västervik Resort, och blev en uppskattad tillställning för deltagare från Flottans Mäns lokalföreningar i hela Sverige.