Stadgar

Alla lokalföreningar har att förhålla sig till Riksförbundets stadgar. Senaste revideringen av Riksförbundets stadgarna fastställdes  vid Riksårsmötet i september 2021. Riksförbundets stadgarna i sin helhet kan du läsa här.

Varje lokalförening kan sedan ha specifika stadgar utifrån sina förutsättningar, Västerviks lokalförenings stadgar kan du ta del av här.