Föreningens klubbstuga, Marinstugan, som ligger på nedsidan av Kulbacken tillhörde från början Tändsticksfabriken och har även tjänat som ladugårdsstuga, vid den tiden hette den Kuskstugan. Byggnaden har varit i föreningens ägo sedan slutet av 1980-talet och vi har med förenade krafter, under årens lopp, sett till att den bevarats och fått behövlig omvårdnad.

Stugan kan hyras av medlemmar eller utomstående för fester eller sammankomster på max 40 personer. Kontakta Åke eller Birgitta Revelj för mer information och bokning.
e-post: ake.revelj@hotmail.com tfn: Åke 0793-411 126 eller Birgitta 0706-531 107.