Styrelsen

Styrelsen för Flottans Män i Västervik har sedan årsmötet 2024-03-25 följande sammansättning:
Styrelsens konstituerande möte hölls 2024-04-08
Ordförande: Åke Revelj, akerevelj@hotmail.com, 079-341 14 26
Vice ordförande: Rolf Lindh, roffanlindh@hotmail.com, 073-181 28 22
Kassör: Ingegerd Rocén, ingegerd.rocen@iCloud.com, 070-091 84 60
Sekreterare: Barbro Bewernick, barbro.bewernick@hotmail.com, 076-136 68 45
Övriga ledamöter:
Roland Johansson, roland1.json@gmail.com, 070-652 35 28
Björn Hagbäcker, 070-322 80 62
Jan Hamberg, janhamberg@telia.com, 070-682 24 11
Styrelsesuppleanter:
Krister Johansson, Leif Arvidsson och Åke Johansson

Övriga funktioner:
Valberedning:
Birgitta Revelj, Bo Andersson och vakant
Revisorer:
Bo Pauhlsson och Gert Johansson
Revisorsuppleanter:
Magnus Holmbom och Åke Andersson
Ansvarig för hemsidan:
Barbro Bewernick, barbro.bewernick@hotmail.com, 076-136 68 45