Program

Nu är programmet för 2024 fastställt. Eventuellt kan programpunkterna komma att ändras, men datumen är spikade. Lokalen är vår Marinstuga och tiden kl 18.00 om inget annat anges.
Anmälan om deltagande görs till e-post: vastervik@flottansman.se eller till Barbro på tfn/sms 076-136 68 45. 

Våren -24
22/1
Anders Berg, en av grundarna till Figeholms sjöfartsmuseum gästar oss och berättar om Figeholm som sjöfartsort men även om människorna som var tvungna att stanna på land för att få livet att fungera där. Utgångspunkten i hans föredrag är från hans nyutkomna bok, Final Cover Figeholm vilken även kommer att finnas på plats för den som är intresserad av att köpa den.

19/2
Filmafton – ”Skärgårdsliv”.
Film av Matz Eklund i samarbete med Västrums Hembygdsförening om livet i skärgården och om dialekter. Filmen har kunnat komma tillstånd med medel från  Tjustbygdens Sparbanksstiftelse. Filmen hade premiär på biosalongerna 2022.  Anmälan senast 16/2 till vastervik@flottansman.se eller till Barbro tfn 076-136 68 45. Medlemmar har första ”tjing” till filmaftonen, i mån om utrymme i lokalen är även icke medlemmar välkomna.

25/3
Årsmöte.
Kallelse utgår enligt stadgarna. Ev förslag/motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 4/3 -24. Samtliga årsmöteshandlingar finns att tillgå vid mötet. Om någon medlem önskar handlingarna skickade till sig innan mötet, vänligen kontakta Barbro Bewernick, e-post: vastervik@flottansman.se eller tfn
076-136 68 45.

22/4
Studiebesök Aquavillorna, Lucerna. 
Vi ses vid fabriken på Lucerna och blir guidade av Richard Bergström. Mer information kommer senare.

25/5
Vårlunch
(lördag) kl 13.00. Mer information om var & hur återkommer vi till längre fram.

Hösten -24
19/8
Kommunens krisberedskap.
Kommunens räddnings- & säkerhetschef Joakim Jansson berättar om hur kommunens säkerhetsarbete ser ut. Finns säkert en hel del frågor att ställa kring detta och hur vår omvärld och läget i vår närhet ser ut då, vet vi inte i skrivande stund – förhoppningsvis bättre än idag?

16/9
”Båtbyggarna” – Wikingarna.
Ansvariga för projektet berättar om sin verksamhet, hur det finansierats och idéerna med projektet.

21/10
Studiebesök på Windy Boats, Scandinavia AB. Vi blir guidade av Jan-Henrik Stibe. Vi får en rundvandring i fabriken och en inblick i verksamheten.

7/12
”Julkalas” (lördag kl 16). Programmet är inte färdigplanerat, vi återkommer i god tid med upplägget eller så fort tomten är tillbaka från sin semester.