Måltidsträff är planerad att inträffa onsdagen den 13 mars kl. 19,00 Mer om inbjudan kommer per mail i veckan före.

läs mer