Om föreningen

 

UPPSTARTEN  för Flottans Män i Norrköping,

Var en Annons i Norrköpings Tidningar den 11/6 1938. Där intresserade var välkomna till kaffe Björkdungen den 14 juni 1938 kl. 7,30 em. för bildadet av en lokalförening till Flottans Mäns Riksförening.Som ett bevis på detta datum återfanns vår ordförande klubba med texten ”Flottans Män Norrköping 14/6-38″ av Rolf Karlsson Ösmo på ” Hjärta till hjärta” i Linköping. Rolf återbördade klubban  den 9/6-17 till Flottans Män Norrköping som gåva. ETT STORT TACK TILL ROLF KARLSSON.

 

Enligt en notis Norrköpings Tidningar den 2/3 1940

Föreningen Flottans Män i Norrköping har allmänt möte i Folkets Hus festsal tisdagen den 8/3 kl.7,00 em. varvid Kapten Lindberg, FC fartyget ”Örnen” håller föredrag . Filmer från Marinen och neutralitetsvakten visas.

En ny förening bildades den 28/5 1946 under namnet ”Gamla gastarna” bestående av fd. örlogsmän i Norrköping, denna föreningen upplöstes i början på sextiotalet.Efter att ha legat i träda i ett antal år, återuppstod föreningen igen under namnet ” Flottans Män Östergötland” på hösten 1978, enär många medlemmar bodde i Linköping hölls månadsmötena växelvis emellan de båda städerna. Vid ett årsmöte 1992, då antalet medlemmar var 104 st, fördes frågan om en delning av på tal. Detta renderade i att Flottans Män Östergötland den 14 april 1994 omnamnades till Flottans Män Norrköping , och Flottans Män Linköping bildades.

 Nu började sökandet efter lämpliga lokaler, vi blev erbjudna av Norrköpings Kommun att hyra de gamla kontorslokaler efter Gasverket den 1 februari 1996. Efter iordningsställandet, invigdes lokalerna med pompa ståt den 19 april 1997av Flottans Mäns Riksordförande Gunnar Bengtsson i närvaro av representanter ifrån Norrköpings kommun. Ett  annat inslag vid invigningen var ett örlogsbesök ifrån kustflottan.

Från 2012 upphörde Linköpingsföreningen och därefter representeras återigen hela länsregionen av Flottans Män Norrköping. Januari 2016 blev föreningen uppsagd från Saltängsgatan 48 och hade ett år på sig att söka nya lokaler. I november 2016 antogs erbjudandet från Norrköpings kommun , att hyra en lokal på cirka 100m2 , ute på forna flygvapenområdet Bråvalla, där det nu har skapats en ny maritima miljö.

                               Bli Medlem i Flottans Män