Skeppsdockorna

 

Välkommen till Damklubben Skeppsdockornas hemsida

Föreningen Skeppsdockorna bildades 1996. Det är en förening för kvinnor vars män är medlemmar i Flottans Män. Skeppsdockorna får disponera lokalen som Flottans Män hyr av Norrköpings Kommun.
Damklubben anordnar varje år aktiviteter för sina medlemmar av olika slag och är då totalt ansvariga för alla åtgärder i samband med dessa aktiviteter. Vid sina styrelsemöten och medlemsmöten planerar klubben för kommande aktiviteter och uppslagen är av alla tänkbara slag.

Skeppsdockorna anordnar en vårfest, en höstfest och tillsammans med Flottans Män, en julfest varje år. Föreningen har 35 medlemmar och årsavgiften är 150 kronor. Kerstin och Ove Hagström har skänkt en ordförandeklubba till föreningen. Skeppsdockorna har bekostat sömnad av gardiner till matsalen, uppskattat av alla medlemmar.

PROGRAM våren 2023

16-Februari      Årsmöte                  KL. 16,00   Bråvalla

05- Maj             Vårfest                   kl. 18,00     se mail

 PROGRAM HÖSTEN 2022

08 september   Höstfest                 kl. 18,00    se mail

09 November       Medlemsmöte                         se mail

Datum är preliminära pga pandemin.

Innför varje träff skickas mail. Där framgår vilken tid mötet börjar samt sista anmälningsdag.

Skeppsdockornas styrelse 2021Ordförande:
Birgitta Åhrberg    Telefon: 070-2355175
Vice Ordförande:
Ann – Marie Appelqvist  Telefon:073-8353536
Sekreterare:
Britt Inger Sannerud  Telefon: 070-5192388
Kassör:
Margareta Wallin  Telefon: 070-8767415

Klubbmästare:
Ninette Johansson  Telefon:070-8783444

Styrelseledamot:
Lisbeth Adolphson
Marianne Kölvik

Revisor:
Gunnel Wiberg