Stadgar

                                                               STADGAR

                                                                     För Kamratföreningen Flottans Män

                                                                                                                                  I

                                                                                            Norrköping

 

                                                                    Stadgarna antogs 

                                                                     vid årsmötet

                                                                            2016