FLOTTAN 500 ÅR

 

Första fartyget med namnet Norrköping                  Det senaste fartyget med namnet Norrköping

På denna sida kommer Flottans Män att informera om firandet.

Efter information från Söderköpings kommun kommer firandet att ske på Fiskartorget med början kl. 09,00 den 7 Juni 2022.

Det blir en ingraverad sten som kommer att avtäckas.

Följande organisationer är anmälda:

Flottans Män i Norrköping kommer att finnas med flaggvakt

Sjövärnskåren   och Fartyget 703

Skepparsocieteten i Norrköping

Marina Hemvärnet

Marinen kommer och ror med en tiohuggare

Mer information kommer på denna sida

PROGRAM  I SÖDERKÖPING 

Den 7 juni 2022 kl 8,30 Samling , vid slussen i Söderköping

Tid                Plats                                   Händelse

09,00            Kanalhamnen                    Marinens musikkår (MMK), 3:e Sjöstridsflj                                                                                                                     Flaggvakt ställer upp för mottagning av Flaggan.

09,05           Kanalhamnen                    Miliärhistoriska föreningen Stenbockens Caroliner                                                                                                        skjuter Svensk lösen med salutkanon inför 44:e                                                                                                            RDdiv förtöjning.

09,10           Kanalhamnen                   44:e Rddiv förtöjer. Överlämning av flaggan till                                                                                                               flaggvakten.

Blottning av flaggan med Paradmarsch från MMK.

09,15                                                    MMK samt Flaggvakten avmarscherar.

09,30           Fiskartorget                     Avtäckningsceremoni enligt program.

A, Välkomsthälsning.

B.  Marinens musikkår spelar

C. Tal Bgen P Ohlsson.

D,  Avtäckning

E.   Salut Svensk lösen från Storgatan av Stenbockens Caroliner.

F, Salut Svensk lösen från Storgatan av Stenbockens Caroliner.

G. Korum

H,  Musik (Reginamarsch)

I.   Troppning av flaggan

J.   Upplösning

 

En förkortad historia om skeppen från Lybeck.

De av Gustav Wasa inköpta 10 st skeppen från Hansan i Lybeck.

Anlände till Stegeborg den 7 juni 1522 år

vilket anses vara FLOTTANS tillkomstår.

Gustav Wasa anlände till Söderköping för att välkomna skeppen , han stannade i 1 månad.

skeppen blev kvar i Stegeborg tills de anlöpte Stockholm Djurgården den 4 november 1522

Den andra eskadern 20 st skepp anlände till Stegeborg den 17 oktober 1522.

Efter proviantering fortsatte de till Stockholm.

Enligt Herman Lindqvist var priset 42000 mark, vidare var ett av skeppen med namnet  Korpen

en kär gammal vän för Gustav Wasa han hade seglat med det från Lybeck till Stockholm.

Några bilder från Flottans 500 år i Söderköping den 7/6-22.

   

Minnesstenen                                                                        Roddarna från 44 Rddiv Skredsvik

 

Karolinerna sjöt salut skott                         Uppställning i Kanalhmnen

             

      Flottans Män ifrån Norrköping   

                         och

    Skepparsociteten  Norrköping

                     

                                                M 20 låg i kanalhamnen Byggd 1941