Ove Kumlöv Ordförande

Peter Malmsjö vice ordförande

                                                                 Owe Nilsson kassör

 

Steffan Nilsson sekretare       Roland Ekinge ledamot  Per Wiberg ledamot   Willy Almberg ledamot