Styrelse

 

STYRELSENS  SAMMANSÄTTNING

2023

 

Ordförande: Ove Kumlöv

Vice Ordförande: Malte Strandh

Kassör: Owe Nilsson

Sekreterare: Stefan Nilsson

Ledamöter: Willy Almberg

                        Per Olof Rönnblad

                        Peter Ekström

Suppleant: Mats Persson