85-års Jubileum Vår förening startades 1939. Det uppmärksammar vi genom att ha en fest i höst. På årsmötet 15 mars kommer vi att tillsätta en arbetsgrupp för detta arrangemang. Mer information kommer att anslås här och på Facebook efter att datum fastställts.  ...

läs mer