85-års jubileum

85-års Jubileum Vår förening startades 1939. Det uppmärksammar vi genom att ha en fest i höst. På årsmötet 15 mars kommer vi att tillsätta en arbetsgrupp för detta arrangemang. Mer information kommer att anslås här och på Facebook efter att datum fastställts.  ...

Årsmöte 2024

Välkommen till årsmöte Fredagen 15 mars 2024 kl. 18.00. Lokal: LSSG klubblokal vid Oscars, kom gärna i god tid.   Årsmötesprogram: Nya medlemmar 2023–2024 erhåller klubbnål. Jan-Erik Hallberg, Sten Jonsson, Anders Kajrud, Rolf Bäckman och Tomas Åhlberg erhåller...