Välkommen till Flottans Män Lysekil!

Föreningen grundades den 28 februari 1939 av grupp ”unga män för bildandet av en kamratförening bland salta gossar från Svenska Flottan”. Sjöombudsmannen Kapten Frithiof Hjelmvik var initiativtagaren och valdes till föreningens ordförande vilken befattning han hade i sjutton år. För att manifestera föreningens tillkomst och för att attrahera fler medlemmar kontaktades Nya Varvet där Kapten Lilieqvist lovade ett jagarbesök i Lysekil i samband med en övning den 6 maj. Ombord på jagaren Wrangel samlades den inbjudna skaran medlemmar till en sjötur med demonstration av artilleriskjutning. Senare höll Kapten Lilieqvist ett föredrag i Lysekils församlingshem om ”Västkustens Marindistrikt dess organisation och uppgifter”. Dagen därefter kunde allmänheten få tillträde till fartyget i regi av Flottans Män .

 

 

 

Aktuellt

Räkkryssning med Windros 10 juni

Inbjudan till RÄKKRYSSNING 10 juni 2023   Vi avseglar med Windros från ångbåtsbryggan lördagen 10 juni kl. 10:00. Åter senast ca 16:00.  Resan går via Sotekanalen till Hunnebostrand. Räkfrossan sker ombord och/eller vid tjänlig väderlek även på land. Du kan ta med din...

läs mer

Invigning av ”Antares”stenen

Invigning av "Antares"stenen Torsdag 25 maj 17:00 Bevarande av "Antares"stenen. Invigning av den historiska minnesstenen som de 20 räddade tyska soldaterna skrev efter sin räddning i Lysekil 1940. Stenen som tidigare stod vid försvarsgården på Flaggberget, flyttades i...

läs mer

Kalendarium

Aktuellt Regionen

Aktuellt Förbundet