Välkommen till Flottans Män Lysekil!

Föreningen grundades den 28 februari 1939 av grupp ”unga män för bildandet av en kamratförening bland salta gossar från Svenska Flottan”. Sjöombudsmannen Kapten Frithiof Hjelmvik var initiativtagaren och valdes till föreningens ordförande vilken befattning han hade i sjutton år. För att manifestera föreningens tillkomst och för att attrahera fler medlemmar kontaktades Nya Varvet där Kapten Lilieqvist lovade ett jagarbesök i Lysekil i samband med en övning den 6 maj. Ombord på jagaren Wrangel samlades den inbjudna skaran medlemmar till en sjötur med demonstration av artilleriskjutning. Senare höll Kapten Lilieqvist ett föredrag i Lysekils församlingshem om ”Västkustens Marindistrikt dess organisation och uppgifter”. Dagen därefter kunde allmänheten få tillträde till fartyget i regi av Flottans Män .

 

 

 

Aktuellt

Räkkryssning med Kvartsita

Inbjudan till RÄKKRYSSNING 1 juni 2024 Vi avseglar med Kvartsita från Anderssons kaj lördagen 1 juni kl. 10:00. Åter ca. 16:00. Du kan ta med din partner, även barn med flytväst kan deltaga. Varma kläder rekommenderas. Pris 350 kr/ person som skall inbetalas helst med...

läs mer

Pistolskjutning

Torsdagen 16/5 kl. 17:00 blir det pistolskytte på skjutbanan i Sivik. Det blir tävling med kaliber 22. Först 4 övnings serier sedan 6 tävlingsserier. Det blir även korv och bröd. Kostnad 300:-/person. Betalas kontant eller med Swish på plats. Begränsat med platser....

läs mer

85-års jubileum

85-års Jubileum Vår förening startades 1939. Det uppmärksammar vi genom att ha en fest i höst. På årsmötet 15 mars kommer vi att tillsätta en arbetsgrupp för detta arrangemang. Mer information kommer att anslås här och på Facebook efter att datum fastställts.  ...

läs mer

Kalendarium

Aktuellt Regionen

Aktuellt Förbundet