Böcker för utlåning

Vill du låna en eller flera böcker så kontaktar du vår stugfogde:

Ronny  Olsson  Telefon: 0523-14901. Mobil: 070-6149056. E-post: olsson.ronny@telia.com

Följande böcker finns för utlåning:
Sjöartilleriets grunder.   G.B.Åhlund.   1951
De 50 åren.   Första volymen.   1900—1950
De 50 åren.   Tredje volymen.   1900—1950
Lärobok i navigation.   1945
Örlogsfartyg.   Gustaf von Hofsten.o Jan Waernberg.   2004
Praktisk sjömanskap.(norsk)   Jens Kusk Jensen.   1924
Sveriges flotta.   1941
Sveriges flotta.   1942
Sveriges flotta.   1943
Sveriges flotta.   1944
Sveriges flotta.   1945
Sveriges flotta.   1946
Sveriges flotta.   1947
Sveriges flotta.   1948
Sveriges flotta.   1949
Svenska försvarsväsenets RULLA.   1964
Svenska försvarsväsenets RULLA.   1968
Allmogesjöfart.   Albert Sandklef.   1575—1850
Vikingen.   1995
Skeppsgossekåren.   1685—1939
Skolskeppet Najaden.   1897—1997
Pansarskepp från John Ericsson till Gustavf V.   Per Insulander.o Curt S Olsson.   2001
Flottans Män Halmstad.   1939—2009
Sjöfartsaffärer.   Thorsten Rinman.   1999
Utanför spärren.   Terje Fredh.
Det händer i väst.   Terje Fredh.   1939—1945
Sista resan.   Terje Fredh.   1939—1946
Dagbok från havet.   Terje Fredh.   1939—1946
Sjöfolk och kustbor.   Terje Fredh.   1939—1948
Kullagertrafiken.   Terje Fredh.   1943—1945
Krigets konsekvenser.   Terje Fredh.
Kinnekulle och andra mysterier.   Terje Fredh.
Dötsfarten och andra krigshändelser.   Terje Fredh.
Fartyg i fjord och led.   Terje Fredh.
Från westfalen till gripen.   Terje Fredh.
Bohus-dal i krigssjöfarten.   Terje Fredh.
Lejdtrafiken.   Terje Fredh.
Örlogs-tjensten.   W.N.Glascock.   1837
Sjömanskap.   1886
Undervisning för manskapet vid flottan.   1896
Undervisning för manskapet vid flottan.   1948
Fördelning af babords vakt.H.M.corvett Norrköping.   1868
Jagare.   1989
Ostindiefararna.   Evert Lundström.   1978
Ö efter Ö.   Sven Gillsäter.   1966
Havets värld.   Hans Hass.   1975
Mot väster och österhav.   Carl Fries.   1978
Fiskehumor.   Leif Beckman.   1964
Tistlarna -Strömstad.   Kaj Hartelius o Yngve Rydholm.   1974
Moby Dick.   Herman Melville.   1963
Vår glada västkust.   1960
FAO Catalogue of small scale fishing gear.   Fishing News
A Living From Lobsters.   R.Stewart.   1971
Seafood Fishing.   R O C Farrell.   1971
Mending of fishing nets.   L.Libert o A.Maucorps.   1978
Lobster storage and shipmemt.   D.W.McLeese o D.G.Wilder.   1964
Inshore fishing.   Stan Judd.   1971
Fish catching methods of the world.   A.von Brandt.   1972
Commercial fishing methods.   John C.Sainsbury.   1975