Styrelse / Kontakta oss

Kamratföreningen Flottans Män Lysekil nås på E-post  lysekil@flottansman.se alternativt via telefon till någon i styrelsen.

Ordförande, Medlemsregistrator, v. Webbmaster,:

Van Carlzon  Telefon: 070-4288006.  E-post: lysekil@flottansman.se

Sekreterare, v. Ordförande:

Leif Lysberg  Telefon: 070-2692141.  E-post: leiflysberg@hotmail.com

v. Sekreterare:

Carl-Gustaf von Konow  Telefon: 073-1510580.  E-post: carl-gustaf@vindbyggarna.se

Skattmästare/Kassör:

Arne Hasselgren  Telefon: 070-2337969.  E-post: arne.k.hasselgren@telia.com

Webbmaster, v. Medlemsregistrator:

Mattias Bergsten  Telefon: 070-5352794.  E-post: lysekil@flottansman.se

Klubbmästare:

Ronny Olsson  Hemtelefon: 0523-14901.  Mobil: 070-6149056.  E-post: olsson.ronny@telia.com

v. Klubbmästare:

Roland Karlsson Telefon: 070-3574467.  E-post: rolandbkarlsson22@gmail.com

Stugfogde:

 Jan-Otto Pettersson  Telefon: 076-1156844.  E-post: jan-otto.pettersson@telia.com