Välkommen till årsmöte Fredagen 15 mars 2024 kl. 18.00. Lokal: LSSG klubblokal vid Oscars, kom gärna i god tid.   Årsmötesprogram: Nya medlemmar 2023–2024 erhåller klubbnål. Jan-Erik Hallberg, Sten Jonsson, Anders Kajrud, Rolf Bäckman och Tomas Åhlberg erhåller...

läs mer