Marinchefens vilja

9 juni, 2024

Marinen är ständigt insatt och i kontinuerlig utveckling för att flexibelt kunna möta snabba förändringar i omvärlden. Vi skyddar och försvarar kuster, farleder, sjöfart och hamnar. Marinen är ingenting utan sin personal. Rätt utbildad, rätt utrustad och i tillräckligt antal. Ovisshet är det nya normala. Ovisshet om vad kriget i Ukraina betyder för oss och våra grannländer i förlängningen. Ovisshet om utvecklingen i andra delar av världen såsom Mellanöstern och Sydostasien och hur det påverkar oss och våra allierade. Den sammantagna bilden av utvecklingen i omvärlden är fortsatt negativ och med det oviss.

Det råder samtidigt visshet om Sveriges roll som allierad i Nato och att marinen måste växa. Visshet om att betydelsen av den skandinaviska halvön kommer att öka ur ett maritimt perspektiv, inte minst på grund av den globala uppvärmningen som kommer att accelerera öppnandet av nya transoceana sjövägar genom Arktis. Och en visshet om att den svenska marinens intresseområde inte bara är längs våra kuster utan numera är hela Natos operationsområde. Allt detta och mycket mer ska marinen förhålla sig till och utvecklas för att möta. Texten uttrycker min vilja och ska tjäna som vägledning för marinens personal samt som stöd och råd till de som har till uppgift att verka för en efterfrågad, relevant och stark marin. Denna utgåva av marinchefens vilja kompletterar men ersätter inte den förra. Om den förra var tänkt att vara tidlös och doktrinär är nu syftet att vara inriktande, konkret och staka ut de närmaste stegen på vägen, och komplettera där utvecklingen så kräver.

Marinchef Ewa Skoog Haslum

Marinchefens vilja

Senaste nyheterna

Redaktörens funderingar

Till hösten kör vi igång den 10 augusti med vår berömda grillfest kl 14.00 i övrigt kan ni läsa vårt program i kalendariet på hemsidan. På tisdagsmötet i december kommer marinbaschefen Kommendör Fredrik Edwardson gästa oss och förhoppningsvis kunna delge oss en del...

läs mer

Nyheter från Marinmuseum

Om du är intresserad av vad som händer på Marinmuseum hittar du alltid aktuell information från Marinmuseet här.        

läs mer

Berättelser och skrönor

  På hemsidan under ”Berättelser och skrönor” och under ”Fotoalbum” kommer vi att publicera medlemmarnas egna berättelser, foton mm. Det behöver inte vara självupplevt utan kan vara en skröna med kanske ett uns av sanning. Om du inte har möjlighet att skriva...

läs mer