Styrelse

 

STYRELSENS  SAMMANSÄTTNING

2024

 

Ordförande:       Ove Kumlöv

Vice Ordförande: Bill Zackrisson

Kassör:           Owe Nilsson

Sekreterare:   Stefan Nilsson

Ledamöter:    Willy Almberg

                        Per Olof Rönnblad

                        Peter Ekström

Suppleant:    Bo Dahlgren

                       Malte Strandh