Öppet styrelsemöte på Sofiehof 240516

Fint besök hade Flottans Män av röjdykaren från Skredsvik, Erik Stövring Nilsén.

Erik, som tjänstgör i Skredsvik men är hemmahörande i Värnamo, berättade med inlevelse om sin tjänst i Röjdykardivisionens uppdrag i Sverige, Mali och Adenviken. Mycket arbete görs för att oskadliggöra minor som legat i ett 70 tal år i såväl Östersjön, Västerhavet som sjöar i både Tenhult, Kiruna och Umeå. Utan tvekan: många spännande och dramatiska uppdrag för röjdykardivisionen. 
Stora applåder fick föreläsaren av de samlade sjömännen. Erik Stövring fick  också motta en flaska champagne
” Edition Jönköping” av sekr Leif Aljered. Mötesprotokoll, klicka här.