Årsmöte 2023

Samlingen inleddes med att fd Kommendörkapten Leif R. Karlsson från Karlskrona
redogjorde för 1.a ubåtsflottiljen i Marinen,som är placerad i Marinbasen i Karlskrona.