Om föreningen

Flottans Män är föreningen för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan. Flottans Män värnar om det goda kamratskapet mellan oss som tidigare har tjänstgjort i Marinen och om den gemenskap som finns mellan oss och dem som nu tjänstgör. Vi bidrar till att hålla Marinens traditioner levande och till att sprida information om Marinen och dess verksamhet. Vi träffas kring vårt gemensamma intresse och har trevligt tillsammans.

Föreningen bildades 1935 och har idag ca 3 500 medlemmar fördelade på 25 lokalföreningar.

Jönköpingsföreningen återstartades 2011 efter att ha varit avsomnad i 50 år och består av ett 40-tal medlemmar. På programmet finns studiebesök och utflykter med anknytning till marin och andra militära verksamheter. Besök på julkonsert med marinens musikår i Fästningskyrkan i Karlsborg är ett traditionsenligt inslag.

green trees on cliff
ship helm
black and white sailboat in body of water during sunset