Välkommen till Flottans män Jönköping! 

Flottans män Jönköping samlade till Årsmöte 2021-09-08 i Domsand vid Vättern.

Föreningen Flottans Män bildades 1935 av en samling entusiaster som med dåtidens språkbruk formulerade föreningens ändamål på följande vis:
“Att utgöra en föreningslänk mellan i tjänst varande och före detta fast anställda och värnpliktiga vid flottan, vårda vapnets traditioner och möjlig göra ett närmare följande av dess utveckling, befordra gott kamratskap genom fri och otvungen samvaro på gemensamma minnens grundval samt befrämja utbyggandet av sådan verksamhet som kan vara av gemensamt intresse för föreningsmedlemmarna”
Idag vill vi uttrycka oss så här: Vi värnar om det goda kamratskap och den fina gemenskap som finns i Flottan, både bland dem som tidigare har tjänstgjort och mellan dem som nu tjänstgör. Vi bidrar till att hålla Flottans traditioner levande och till att sprida information om Marinen och dess verksamhet. Vi träffas kring vårt gemensamma intresse och har trevligt tillsammans.
Riksföreningens ändamål är att:
Verka för gemenskap och sammanhållning inom Flottan.
Främja kamratskapet inom riksföreningen och genom samhällskontakter i övrigt sprida kännedom om Flottans uppgifter, verksamhet och utveckling inom ramen för totalförsvaret.
Vårda Flottans traditioner genom sin försvarsfrämjande verksamhet och öppenhet beträffande medlemskap vara en ideell riksförening med allmännyttigt ändamål.
Vara partipolitiskt obunden.
Utge tidskriften FLOTTANS MÄN som ett sammanhållande och informerande organ för medlemmarna

Aktuellt

Bilder från Styrelsemöte 2021-11-02

Flottans män Jönköping har haft öppet styrelsemöte på restaurang Sofiehof i Jönköping under god uppslutning.Hans Suneson och Claes von Sivers i ivrig väntan på att lunchen ska serveras.      Nedan bilder på deltagarna i styrelsemötet.Bildtext

läs mer

Julkonsert med Marinens musikkår 2021-12-02

Hej Kamrater!! Flottans Män Jönköping   Jag räkna' alla dagar  och räkna om igenFrån dagen dato till  december nummer tvåDet  blir summa 26 innan  vi ses igen på resan längs Vättern den glittrande blå   Tag chansen! Upplev  Marinens Musikkår Karlskrona som gästar...

läs mer

Kalendarium

Aktuellt Regionen

    No feed items found.

Aktuellt Förbundet