Årsmöte 2024

Samlingen inleddes med föredrag av vår medlem Johan Thor, verksamhetschef för Friskis och Svettis
I Småland. Johan berättde inledningsvis om ” Thor på Oden” dvs när han var
värnpliktig sjöman på isbrytaren Oden. Han delgav sedan några goda tips om hur
70- åringar kan hålla kropp och knopp i god trim för ett liv med kvalitet.

Vår ordf. tänder två ljus inför parentationen av våra fd medlemmar Claes Ahlabo, Mariestad och Nils Müntzing,Bankeryd, som var vår hedersmedlem. Nils blev 94 år. De församlade höll en tyst minut för minnet av våra medlemmar.

Thorvald Alfredsson, revisor I Föreningen

Uno Bergman , Jönköping ny medlem 

Anders Frönell , Hakarp

Jan Hallström , Hovslätt

 Johan Thor, Jönköping ny medlem, fick ta emot en fin flaska champagne av vår ordf 
Efter sitt föredrag om Thor på Oden och hur seniorer kan leva ett gott liv på ålderns höst.
Johan fick ta emot fina applåder av sjömännen efter sitt föredrag.