Ordförandebrev Riksårsmötet

20 maj, 2024

En kort info från Riksårsmötet 2024.

Årets Riksårsmöte gick av stapeln 5 – 7 maj ombord på Baltic Queen Silja Line. Totalt var det 88 personer som deltog. Den viktigaste frågan som togs upp var ekonomin, vilken inte var så bra. Till största del beror det på kostnadsökningar för vår tidning. Av den anledningen så togs ett beslut att höja lokalföreningarnas avgift till riks med 30:00 kronor per medlem. Det var mycket diskussioner om det skulle bli någon höjning eller ej. Vid ett avslag fanns risk för tidningen, i den form den finns idag, skulle försvinna. För många medlemmar är den en mycket viktig faktor för att överhuvudtaget vara medlem. Det diskuterades även om det fanns andra sätt att finansiera tryck och distribution.

Ett antal förslag dök upp bland annat försöka få flera annonsörer i tidningen:

  • Att lokalföreningarna skulle höja pris på måltider och dryckesförsäljning vid sammankomster.
  • Några föreningar tog upp Stora Tratten som ägs av Riks men hyrs ut till Stockholmsföreningen för 1 SEK per år. De intäkter Sthlm föreningen erhåller skall täcka drift och underhåll. Frågan lyftes om man skulle på något sätt kunna nyttja den tillgången.

Det är upp till varje lokalförening hur man löser den ökade kostnaden. Vi som var med från Haninge var eniga om att höja avgiften från 2026.

Frågan om namnbyte nämndes också där det redovisades att ca 800 medlemmar svarat på enkäten från Riks och att av dom var det ganska jämt mellan dom som vill byta namn och de som inte vill byta namn. Det fanns heller ingen tydlig vinnare av dom förslag som fanns att välja på. Frågan kommer upp igen vid nästa Riksårsmöte.

Vart nästa Riksårsmöte kommer att förläggas hade lokalföreningen i Karlskrona med stöd av bl.a. Karlshamn fått i uppdrag att undersöka. Det som redovisades var två alternativ Ronneby Brunn och Scandic Karlskrona båda alternativen innefattade två övernattningar och skulle kosta ca 5 000 kr per man plus eventuella reskostnader. Merparten tyckte att det verkade för dyrt och inget blev bestämt. Riks och Karlskrona jobbar vidare på ärendet.

Er ordförande.

Lasse

Senaste nyheterna

Ordförandes vårbrev

Hej kamrater i Haningeföreningen! Till att börja med måste jag meddela att vår förre ordförande Lars Engvall gick bort i höstas efter en tids sjukdom. Vi är alla tacksamma för den tid och kraft han lade ner på vår förening. Efter vårt årsmöte i mars har det skett ett...

läs mer

Motionssim under hösten

Hej alla Baddare. Simningen på Berga är igång från och med vecka 335. Vi är välkomna till simhallen följande tider: Tisdagar: 07.30-09.00 Onsdagar: 10.30-11.30 Torsdagar 07.30-09.00 OBSERVERA! Vecka 338 (18/9-24/9) INGEN MOTIONSSIM på grund av arbeten i Ägir....

läs mer

Motionssim på Berga 2023

Hej alla Baddare! Tider för motionssim i Berga simhall är: Vecka 2. Tisdag och torsdag 07.30-09.00 Vecka 3 och tillsvidare Tisdagar 07.30-09.00 Onsdagar 10.30-12.00 Torsdagar 07.30-09.00 God fortsättning Kent Melander

läs mer