Ordförandes månadshälsning för augusti.
Hej kamrater i Flottans Män.
En kort uppdatering av läget i LoF Haninge…

läs mer