ÅRSMÖTE 2023

12 februari, 2023

Medlemmarna i Kamratföreningen Flottans Män Gotland
kallas härmed till årsmöte och

extra medlemsmöte
i Marinstugan

lördag den 25 februari 2023 kl 1300.
(Påmönstring från 1230)

Ärenden enligt stadgarna

Extra medlemsmöte efter årsmötet kommer behandla ”Vad vill vi med Flottans män Gotland?

Efter mötet serveras kaffe/te med ”doppa”. Baren kommer vara öppen vid påmönstringen. 

Anmälan om deltagande görs senast torsdag den 16 februari till
Olle Håkansson, mobil 076-808 20 98
alt. e-post olle.hakansson.eod@telia.com

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast måndag den 13 februari.

Årsavgiften för 2023 är fortsatt
250 kr och betalas in till

Bankgiro 604-3038 senast 31 mars
Glöm inte att ange Ditt namn!

/Styrelsen

Senaste nyheterna

Brittiskt örlogsbesök till Visby 10 – 14 oktober

Den brittiska jagaren HMS Diamond besöker Visby den 10 - 14 oktober 2023. HMS Diamond är ett modernt fartyg speciellt utrustat för luftförsvar. Hon är 152 m lång och 22 m bred. Deplacement 8000 ton, besättning 206 man. Mer information om HMS Diamond kan läsas...

läs mer

Tyskt örlogsbesök till Visby

Det tyska minjaktfartyget FGS Rottweil besöker Visby den 29 september till 2 oktobr 2023. Besöket görs för besättningens vila och förrådskomplettering. FGS Rottweil är 54,2 m lång, 9,4 m bred och hon sticker 3,1 m. Bestättningen uppgår till 40 man. Läs mer om fartyget...

läs mer

Internationella sjöfartsdagen

Flottans Män tillsammans med Skeppargillet och Sjövärnskåren uppmärksammar och firar gemensamt den Internationella Sjöfartsdagen söndagen den 1 oktober med att bjuda sina medlemmar på en egen privat matinéföreställning på biografen ”Folkets Bio”  på Adelsgatan!...

läs mer