ÅRSMÖTE 2023

12 februari, 2023

Medlemmarna i Kamratföreningen Flottans Män Gotland
kallas härmed till årsmöte och

extra medlemsmöte
i Marinstugan

lördag den 25 februari 2023 kl 1300.
(Påmönstring från 1230)

Ärenden enligt stadgarna

Extra medlemsmöte efter årsmötet kommer behandla ”Vad vill vi med Flottans män Gotland?

Efter mötet serveras kaffe/te med ”doppa”. Baren kommer vara öppen vid påmönstringen. 

Anmälan om deltagande görs senast torsdag den 16 februari till
Olle Håkansson, mobil 076-808 20 98
alt. e-post olle.hakansson.eod@telia.com

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast måndag den 13 februari.

Årsavgiften för 2023 är fortsatt
250 kr och betalas in till

Bankgiro 604-3038 senast 31 mars
Glöm inte att ange Ditt namn!

/Styrelsen

Senaste nyheterna

Flottans Män Gotland firar 80 år

1941 träffades några ”blåkragar” på en restaurang i Visby. 1942 återsågs några av dessa på Strandgatan 16 i Visby. Föreningen upplöstes under 1943. I juli 1972 besökte stadsjagaren HMS Visby sin ”hemmahamn”. Ett 10-tal ”sailors” samlades i gunrummet där man beslutade...

läs mer

Jubileumskonsert med Marinens ungdomsmusikkår Kronan

INBJUDAN TILL JUBILEUMSKONSERT – MARINEN 500 ÅR Fredagen den 15 juli kl 1400 på Försvarsmuseet i Tingstäde. 40 musiker ur Marinens Ungdomsmusikkår KRONAN i ett unikt gästspel på Gotland! Hela spelprogrammet under Gotlandsbesöket 15-17 juli finns på www.muk.se...

läs mer

Örlogsbesök till Visby

Den amerikanska jagaren USS Ross (DDG-71) besöker Visby den 2 till den 6 juli. Den 2 juli ankrar hon upp utanför Visby hamn för att den 4 lägga till i kryssningshamnen. Avsikten med besöket är förrådskomplettering, bunkring och besättningens vila. USS Ross är 155 m...

läs mer