Besök på HMS Nyköping inställt

Tyvärr måste vi meddela att vårt planerade besök ombord på HMS Nyköping i Helsingborg den 13 juni är inställt. Man har meddelat oss att fartyget ej kommer till Helsingborg. Vi försöker planera något alternativt fartygsbesök i Helsingborg.

Vi söker M 20 besättning 1943

Föreningen M 20 håller tillsammans med Sjöhistoriska museet på att ta fram en utställning ”Flykten över Öresund” om räddningen av 7 000 danska judar över Öresund hösten 1943. Under några stormiga veckor i oktober korsade tusentals människor Öresund. Många danskar...

När kriget kändes nära

Den 5 februari kl.10.30 i Kajutan håller Bertil Lundvall ett miniföredrag om några händelser i Bjäre under slutet av andra världskriget; bombplan från de allierade som störtade 1944 och 1945 i...