2019 marscherade FM Västerås tillsammans med många andra föreningar från Fiskartorget till Djäkneberget under ledning av Hemvärnet Västmanland. På Djäkneberget bildades fanborg varvid diverse uppträdande och tal ägde rum.