2021 Stor Flaggning

Flottans Män hissar Stor Flaggning på af Chapman varje nationaldag samt därutöver vid speciella tillfällen. Under år 2021 hissade vi första gången på kungens 75-årsdag den 30 april, därefter på nationaldagen den 6 juni, i samband med flaggceremoni den 19 augusti, den 9 september till minne av skeppsbyggaren af Chapman och sista gången den 5 oktober i samband med att fartyget skulle bogseras till Beckholmen för renovering.

Stor Flaggning den 30 april med anledning av kungens 75-årsdag

Flaggceremoni 2021-08-19

2021-10-05 Flaggning inför dockning

Hissningsgänget sedda ovan ifrån