2018-05-29 Veterandagen

Veterandagen har instiftats för att hedra svenskar som tjänstgör eller har tjänstgjort vid utlandsmissioner ledda av t.ex. FN, EU och Nato. Dagen är allmän helgdag och infaller alltid den 29 maj. I Stockholm genomförs dagen på Djurgården intill Sjöfartsmuseet med musikkår, paradtrupp och ett stort deltagande från de frivilliga försvarsorganisationerna och kamratföreningar som t.ex. Flottans Män. Här nedan några bilder från Veterandagen 2018 med fanvakt från Flottans Män.