Backspegeln

Arbetshelg våren 2023

Lördagen den 14 Maj hade vi årets första arbetsdag på Notholmen för 2023.

 

Öppnande av Notholmen 2023

Den 6 maj öppnade vi notholmen för säsongen 2023. Det var cirka 22 medlemmar som kom till öppningen.
Det bjöds på kaffe till att börja med. Flaggstången vid udden togs ner, tvättades och slipades.
Alla rum städades. Räddningsstegarna sattes upp på bryggorna. Alla sängkläder är tvättade.

 

Stängning av Notholmen

Den 12 oktober var vi 12 st som stängde ner Notholmen för vintern.

Med tanke på hur många som besöker vår ö på sommaren så var antalet arbetsvilliga lite skralt.

Efter hårt arbete så smakade korv och hamburgare väldigt gott.

Nedan ser vi att vi numera gör skäl for namnet ”holme”. Helt omgärdade av vatten.

Styrelsen 

genom 

Lennart

Besök från FM Västervik

24 till 25 augusti 2019 gästades vi av sex kamrater från Flottans Män Västervik.

Efter en introduktion och rundtur på Notholmen övernattade de i Uddstugan och Lillstugan.

Givetvis deltog de i vår vanliga grillning på udden med sedvanligt fint väder.

Det blev en lång kväll med mycket  historier från Flottan.

 

Vid avskedet på söndags morgonen överlämnade gästerna en praktbok om segelbåtsbyggande i Gamleby. Boken kommer att placeras i bokskåpet i klubbstugan.

Vi tror att gästerna var nöjda då de rodde tillbaka till Mörkö.

Styrelsen 

genom

Lennart

Kräftskiva 2019

17 augusti firades traditionsenligt kräftskiva på Notholmen. Av någon anledning var det ovanligt lite besökare, bara 18 vuxna och 3 barn.

Men som framgår av nedanstående foto så var stämningen i topp.

Styrelsen

genom

Lenart

Midsommar 2019

Midsommar firades traditionsenligt under två dagar och som alltid fint väder.

Ett 50-tal besökare närvarade under lunchen.

På midsommardagen var det sedvanlig 5-kamp med både klassisk gren, ringar kring kanonpipan, och andra okonventionella som tex kast med stövlar.

 De stolta vinnarna blev:

Katrin Norman

Arvid Östling

Tommy Carlsson

Nu ser vi fram emot kräftskivan!

 

Styrelsen 

genom

Lennart

Sillfrukost 2019

Sillfrukost på Notholmen är alltid med fint väder, även i år.

 Ett 40-tal deltog i ”sillfrukosten”(lunchen), även om någon verkade ha startat redan till frukost

Vår ordförande Thomas tog emot sin ”Ankarmedalj i Guld” som han inte kunde ta emot på Rix årsmöte.

Söndagen blev en arbetsdag då vi flottade över ca 30 gamla telefonstolpar med benäget bistånd av Janne Sjölander som lyfte ner stolparna i vattnet på Mörkösidan.

En mycket lyckad SILLFRUKOST med både gemenskap och utfört arbete!

Styrelsen 

genom

Lennart

Flottans Män Södertälje Årsmöte 2019

Den 16 mars höll vi årsmöte i Nyckelskolans lokaler .

Mötesordförande var Kjell Mårtensson och sekreterare Jörgen Sandås.

Förhandlingarna löpte planenligt och styrelsen består nu av:

Ordförande                              Thomas Westerberg

Vice ordförande                      Lennart Persson

Kassör                                       Christer Norman

Sekreterare                              Jörgen Sandås

Styrelseledamot                      Håkan Ågren

Styrelseledamot                      Anders Westerberg

Styrelseledamot                      Kenneth Sandås

Ersättare                                   Anders Carlsson

Ersättare                                   Tobias Kardell

Efter avtackning av medlemmar som varit med och drivit klubben under många år vidtog

sedvanligt samkväm med smörgåstårtor, kaffe och kakor med diverse förfriskningar

Den 18 maj öppnades Notholmen efter sin vinterdvala och är nu redo att ta välkomna alla Flottans Män som har vägarna (eller kanske mer korrekt, ”vågorna”) förbi.

Lennart Persson 

Parentation för Johan Forslund

Under medlemsmötet den 18 augusti hölls parentation för vår avlidne förbundsordförande Johan Forslund.

Medalj till Sven Gösta Mårtensson

   

Sven Gösta har tilldelats Flottans Mäns Ankarmedalj i silver, för sin långvariga och berömvärda insats i FM Södertälje, inte minst som uppsyningsman/hamnfogde på Notholmen.

Sven Gösta kunde inte närvara vid utdelningen vid Riksårsmötet under resan till Tallin varför ordförande och v ordförande överlämnade medljen i hemmet, lämpligt nog på hans födelsedag.

Tack Sven Gösta för en storartad insats i FM Södertälje

Styrelsen

genom

Lennart

Öppnande av Notholmen 2018

Vi var ca 18 pers i lördagen den 21 april.

Utemöblerna kördes ut och de är nu ihopskruvade.

I Uddstugan snickrades det klart.

Dock har vi fått möss som tagit sig in under vintern och roat sig med att skita ner en hel del, bäddsoffan måste slängas sade någon.

Samma i köket, musskit inne i skåpen i skafferiet mm. Vi bör vara hårda på att se till att medlemmarna inför vintern tar bort sina torrvaror tex chips, nudlar, kakor mm mm.

Om detta inte funnits där hade besöket och bosättningen inte varat så länge. (Ja, de klättrar in i alla skafferiskåp och alla hyllor därinne om de bara vill…)

Varmvattenberedaren kördes ut och ställdes på plats. Anders Carlsson kollade vad för rörkopplingar som behövdes. Han ska se till att det kommer igång.

Men, vi kan inte köra igång vattenpumpen eftersom VV-beredaren inte är inkopplad, det läcker bara ut då.

Kanske borde vi sätta avstängningsventiler utifall VV-beredaren pajar alt. inte är inkopplad. Då funkar åtminstone kallvattnet.

Det krattades i den friska NV-vinden, mycket blev gjort och en del finns kvar.

Korvgrillning och fika hanns också med!

 

Styrelsen

genom

Kenneth & Anders 

ÅRSMÖTE 2018

Den 17 mars höll vi årsmöte i Nyckelskolans lokaler .

Mötesordförande var Kjell Mårtensson och sekreterare Jörgen Sandås.

Förhandlingarna löpte planenligt och den gamla styrelsen valdes om:

Ordförande                           Thomas Westerberg

Vice ordförande                   Lennart Persson

Kassör                                    Christer Norman

Sekreterare                           Jörgen Sandås

Styrelseledamot                   Håkan Ågren

Styrelseledamot                   Anders Westerberg

Styrelseledamot                   Kenneth Sandås

Ersättare                                Måns Åman

Ersättare                                Jan Sjölander

Efter sedvanligt samkväm med smörgåstårtor, kaffe och kakor med diverse förfriskningar avslutades kvällen med en hyllning till vår tidigare                            hamnfogde på Notholmen, Sven Gösta Mårtensson.

Sven Gösta var under många år alltid på plats under sommarmånaderna och såg till att vår lilla pärla, Notholmen, fungerade på bästa sätt.   

           

Styrelsen

genom

Lennart

Stängning av Notholmen 21 oktober 2017

Vi var 16 st som hörsammat kallelsen att hjälpa till med stängningen.

Förutom de vanliga stängnings-arbetena koncentrerades arbetet på att kapa och forsla över det lastbilslass av ved som låg på Mörkö sidan.

Ett stort tack till  alla medlemmar och övriga som deltog i det slitsamma arbetet.

Ett speciellt tack till Jan Sjölander, som införskaffat veden och ombesörjt transporten till strandkanten på Mörkö, samt tlll Tommy Carlsson och Rolf Landon som kapade all veden med sina motorsågar.

Rolf visade också prov på precision när han fällde en rutten björk ner på en förutbestämd yta utan att omkringstående träd skadades.

Som uppmuntran att deltaga och som tack för uträttat arbete erhåller alla deltagande medlemmar en fri övernattning i stuga eller bryggplats under 2018.

Styrelsen

genom

Lennart

 

Region 5 kamp

Hösten är normalt sett en ganska lugn period i vårt kalenderår.

Efter kräftskivan i augusti går verksamheterna långsamt neråt för att helt ta slut vid stängningen av Notholmen den 21 oktober.

En ljusglimt i tillvaron var dock Region Mitts 5-kamp som hölls av FM Haninge   9 september.

Vid ankomsten till tävlingsplatsen konstaterades att vi var bara 2 deltagare i Södertäljes lag.

Då kom Bosse Schagerberg (FM Nynäshamn) som en räddande ängel och gick in i vårt lag. Detta visade sig bli en vinnande kombination! (Tack Bosse!!)

FM Södertälje tog första pris och får nu förvara den fina pokalen ett år framåt.

Styrelsen

genom

Lennart

Midsommar 2017

Midsommar med fint väder (åtminstone på midsommarafton), fullt med folk , alla stugurna uthyrda (2 man sov i klubbstugan) och 16 båtar. Notholms-trivsel i ett nötskal.

Den sedvanliga midsommarstången pyntades

och sedan dansades det!

Jörgen är väl ett bra exempel på hur alla trivdes under midsommar firarandet.

Styrelsen

genom

Lennart

SILLFRUKOSTEN 2017-06-17

Ett 35 tal medlemmar hade samlats och vi avnjöt sillfrukosten med mycket DEO och andra förnöjsamheter.

Som vanligt var lotteriet välförsett med vinster.

Notholmen höll med bra väder så det blev en lyckad dag!  

Styrelsen

genom

Lennart

Årsmötet 2017-03-04

Årsmötet avhölls den 4 mars i Nyckelskolans lokaler, Södertälje.

Årsmötesordförande var Kåge Larsson och sekreterare Håkan Ågren.

Styrelse och övriga funktionärer består nu av:

Styrelse

Ordförande                                 Thomas Westerberg                         Omval 2 år

V Ordförande                              Lennart Persson                               Sittande

Sekreterare                                 Jörgen Sandås                                   Nyval 2 år

Kassör                                          Christer Norman                              Sittande

Ledamot                                      Anders Westerberg                          Sittande

Ledamot                                      Kenneth Sandås                               Omval 2 år

(Sammankallande i Notholmskommitten)

Ledamot                                       Håkan Ågren                                     Nyval 2 år

Suppleant                                     Jan Sjölander                                    Nyval 1 år

Suppleant                                     Måns Åman                                       Nyval 1 år

Revisorer

Revisor                                          Kerstin Landon                                Omval 1 år

Revisor                                          Christer Mattsson                           Nyval 1 år

Ersättare                                       Bernt Malmström                           Omval 1 år

 

Hedersteckenkommitten

Tommy Carlsson                         Nyval 1 år

Bruno Höijer                                Nyval 1 år

Olof Olsson                                  Nyval 1 år

Valberedning

Henrik Mankefors                       Nyval 1 år

Carin Carlsson                             Omval 1 år

Olof Olsson                                  Omval 1 år

Efter det formella årsmötet berättade Lennart Bresell, kanslichef på Riksförbundet Flottans Män, lite om grundandet av Flottans Män 1935 och lite trevliga anekdoter från sitt långa liv och leverne inom Flottan.

Inget årsmöte är fullkomligt utan smörgåstårtorna från Järna och inte heller i år blev vi besvikna! 

Vi åt smörgåstårtor, drack lite vin eller öl och avslutade med kaffe och god kaka. 

Sedan genomfördes traditionsenligt ett lotteri till föreningens fromma och som vanligt var det stor åtgång på de ”flytande” priserna.

Styrelsen 

genom 

Lennart

 

PUB kväll 25 februari

Denna lördagskväll var det pub kväll för Flottans Män Södertälje.

Vi hade bokat Östertälje Båtklubbs trevliga klubblokal och ett 25 tal deltog (medlemmar och respektive).

Mat i form av pajer och annat småplock hade arrangerats mycket elegant och gott av festkommittén Carin Carlsson och Jane Westerberg.

Baren och utskänkningen sköttes med bravur av Thomas.

Ett stort tack till ovannämnda OCH till de medlemmar som deltog med andra sysslor och möjliggjorde denna trevliga afton.

(Ärdet någon som läser detta som har bilder från kvällen så sänd till undertecknad)

 

Styrelsen

genom

Lennart 

Region Mitt 5 kamp på Notholmen 2016-09-03

Lördagen den 3 september hölls Region Mitt 5-kampen på Notholmen. Vädret var väl inte det allra bästa men vi skrämde bort regnet med våra fina partytält. Det blev 9 lag från de olika föreningarna, därav 2 från Södertälje Det var ca 50 personer som deltog med lag, åskådare samt funktionärer från Södertälje.

Vid ankomsten utspisades deltagarna med kaffe och ostfralla vilket var synnerligen uppskattat.

         

Därefter vidtog tävlingarna.

En given gren var ju ringar runt vår kanon. En uppskattad gren var ”krigsfartygs” navigering, (radiostyrd bil under frigolitskepp).

         

En station var tvådelad, det gällde först att komma in i bunkern genom att öppna ett kodlås, koden var 1935, det gällde alltså att veta när FM bildades i Sverige. Sedan skulle man söka upp olika frigolit bitar inne i bunkern som skulle placeras i en låda på ETT speciellt sätt.

En lurig station var klubbstugan, man fick 5 min att memorera allt som fanns inuti stugan, sedan var det ett antal foton utanför där man skulle plocka fram bilder på föremål som INTE fanns i stugan. Tävlingsledningen hade dock vidtagit en del åtgärdet för att försvåra för Södertälje lag

en, bl.a hade skylten i taket, som påminner om elektrifieringen på ön, skruvats ner. Vi gick ju i fällan och svarade fel!!

Den femte grenen bestod av ett häfte med ett antal kluriga frågor men också med svar och antydningar till svar i de texter som fanns i häftet.

         

Efter fullbordade tävlingar serverades lunchen som bestod av inkokt lax, potatis,dillsås samt pressgurka. Den avrundades med kaffe och nybakta muffins! För intresserade fanns möjligheten att ta ett glas vitt vin till fisken.

         

Vid genomgången av tävlingen kunde Thomas konstatera att det jobbats hårt och presterats bra resultat av många lag men att ETT lag, Lag 2 från Nynäshamn var klart bättre än alla andra och tog hem förstapriset med stor marginal.

         

Därefter transporterades deltagarna hem, efter vad vi tror en lyckad dag på Notholmen.

Ett stort tack till Thomas som lagt ner själ och hjärta på att klura ut de olika grenarna och sedan rent praktiskt se till att allt fanns på plats och fungerade.

Tack också till alla funktionärer som såg till att de olika stationerna fungerade väl under hela tävlingen

Sist men inte MINST, ett stort TACK till damerna i köket ( ja det fanns några killar som hjälpte till med disken), allt som serverades var mycket gott och pricken över i:et var de nybakta muffins som kom till kaffet efter lunchen.

Tack för en god insats som troligen kommer nämnas några år framåt i Region Mitt

Styrelsen

genom

Lennart

Arbetshelg Notholmen 14 maj 2016

Trots avsaknad av färja över Skanssundet var det 23 st som tagit sig till Notholmen och som jobbade hårt.

   

Från fönsterbyten till bryggoljning.

Tack för alla insatser!

Styrelsen

genom

Lennart

Öppnande av Notholmen 16-04-16

Det var tyvärr bara några få som hörsammat kallelsen om arbete på Notholmen denna lite kulna aprildag.

Detta var Järngänget!

Styrelsen

genom

Lennart

Årsmötet 2016

Årsmötet för 2016 avhölls den 5 mars i Nyckelskolans lokaler.

Tack Jane W för att vi fick nyttja lokalerna.

Efter en något turbulent valprocess utsågs följande styrelse:

FM Södertälje Styrelse 2016:

Ordförande                                                      Thomas Westerberg

Vice Ordförande                                              Lennart Persson

Sekreterare                                                      Håkan Ågren

Kassör                                                               Christer Norman

Ledamot                                                           Anders Westerberg

Ledamot                                                           Jörgen Sandås

Ledamot                                                           Kenneth Sandås

Suppleant                                                         Tommy Carlsson

Suppleant                                                         Anders Höglund

Revisorer blev:

Revisor                                                             Kerstin Landon

Revisor                                                             Kåge Larsson

Revisor suppleant                                          Berndt Malmström

Valberedningen består av:

Jane Westerberg                                            Sammankallande

Karin Carlsson

Olle Olsson

3 nya medlemmar valdes in med hjälp av ”Gummiparagrafen”:

Henrik Mankefors

Therese Sandås

Måns Åman

Efter den formella delen vidtog den sedvanliga förtäringen av de utsökta smörgåstårtor från Järna som alltid serveras. Lite drickbart i form av vin och öl fanns även tillgängligt.

En annan återkommande höjdpunkt var som alltid ”vinlotteriet” där ”stora” summor spenderades i hopp om en åtråvärd vinst.

Styrelsen

genom

Lennart

Sillfrukost 2015

Sillfrukosten 2015 var välsignad med ett strålande väder och det märktes på tillströmningen av glada deltagare.(Några kom dock ihåg förra årets 18-20 m/s nordlig kuling).

Det räckte inte med en rad bord utanför köket utan det blev nästan 2 rader.

Efter vars och ens medförda läckerbitar blev det kaffe (bara kaffe!) och lotteri.

Det senare sköttes med bravur av Christer Norman (och det var ju bra då kom pengarna till rätt person med detsamma).

Grillningen på kvällen började med samma fina väder som blev lite grått framåt kvällen men inget regn. Det kom senare på natten men det gjorde ju inget.

Tror nog att alla som firade SILLFRUKOST blev nöjda med dagen

Styrelsen

genom

Lennart

Arbetshelg Notholmen 9-10maj 2015

Det blev en bra uppslutning på arbetshelgen, cirka 25 personer, som genomfördes 9-10 maj. Det blev flera aktiviteter genomförda.

All virke och ved från Mörkö-sidan fraktades över med sjön med flytbryggan (som gjordes klar under april av tappra medlemssjälar).

Det monterades en räddningsstege och det blev mycket krattat och vattentanken rengjordes i köket.

Målning av fasaderna uteblev, det var lite för kall väderlek.

Föreningen bjöd på dryck, korv och bröd och det var uppskattat av de närvarande.

ÅRSMÖTE 7 mars 2015   

Till årsmötet kom det 28 medlemmar samt medföljande familjer.

Årsmötet röstade om stadgeändringen som tidigare har presenterats på medlemsmöten. Majoriteten av medlemmarna röstade för att inte någon ändring av stadgarna ska göras.

Efter mötet var det middag med smörgåstårta som hade gjorts av Katrin Norman och Kerstin Landon. Öl och vin bjöds det också på.

Senare var det lotteri där Börje och Kaja Mattson hade turen med sig, då de flera gånger fick gå fram till prisbordet.

Altanbygge del 1

Vi kommer att bygga altan runt vår nya bastu på Notholmen.

Nu passade det så bra att Nyckelskolan i Södertälje behövde bli av med en del gammalt trallvirke som ett entusiastiskt gäng tog vara på den 11 oktober.

Detta kommer att bli ett fint däck runt bastun. 

Nöjda ”FLOTTISTER”!

Tack Nyckelskolan!!

Styrelsen

genom

Lennart

Regional 5-kamp på Gotland 6 september 2014

5-kampen arrangerades i år av FM Gotland vid deras klubbstuga i Visby.

Mycket bra arrangerat med lite samkväm med mat på fredagskvällen och sedan började tävlingen kl 10:00 på lördagen med kaffe och smörgås.

Grenarna bestod av:

Avståndsbedömning
Internationella signalflaggor

Kubb
Ringkast
Varpa

Jag och min fru Mariann var enda deltagarna från Södertälje så vi fick förstärkning från Stockholms kontingent, Sigrid Zetterström.

Trots brist på samträning så hamnade vi på 4:e plats totalt med 20 poäng.

Västerås Lag 2 vann med 25 poäng.

Tyvärr spelade det in att Sigrid var från Stockholm.

I signalflaggstävlingen fanns bl.a.  med tre olika alternativ att gissa på.

Ett av alternativen var karantän, pest eller annan smittsam sjukdom ombord.

Vi gissade på detta men då protesterade Sigrid våldsamt: Man får inte vara stygga mot AIK.

Vi valde då ett annat alternativ och förlorade 4 poäng då karantän var rätt svar.

Vi kom dock snart över denna lilla incident och hade en trevlig förmiddag tillsammans med Sigrid.

Efter tävlingen var det en trevlig lunch och eftermiddagen avslutades med en guidad tur i Visby för dem som så önskade.

Tack FM Gotland för en mycket trevlig 5 kamp i Visby!

Lennart Persson

Notholmens arbetsdagar 20 och 21 september 2014

Tyvärr var det än en gång blygsam anslutning till arbetsdagarna, detta trots separat inbjudan till alla medlemmar med E-mail.

Vi var 12 st. på lördagen och 3 st. stannade kvar till söndagen.

Med denna utveckling kommer vi snart inte att ha någonting kvar att underhålla på Notholmen!

Arbetet på bastun fortskrider och men någon tidpunkt för invigning är inte fastlagd.

En hel del arbete lades på att förstärka gamla flytbryggan så att den bättre kan fungera som färja för större och tyngre föremål.

Styrelsen

genom

Lennart

MIDSOMMAR 2014

Midsommar blev väl inte riktigt den högtid som vi brukar få.

Vädret var inte riktigt det bästa och det märktes på antalet besökare.

Vi som trotsade vädret fick dock en traditionsenlig midsommar med både stång,5-kamp på midsommardagen samt sedvanligt lotteri.. Katrin Norman var helt överlägsen i 5-kampen och vann damklassen på ett resultat som ingen herre kunde nå upp till.

Reine Andersson vann herrklassen.

Styrelsen

genom

Lennart

Arbetshelg 24 – 25 april 2014

Stort tack till de  som hörsammat kallelsen om arbetshelg på Notholmen 24-25 april.

Arbetet den här helgen bestod mest av att blanda och fylla på betong på betongbryggan, ett arbete som krävde svett och lite ”jävlar anamma”samt en hel del ”sisu”.

Om vi skall kunna hålla Notholmen i bra skick är det dock önskvärt/nödvändigt att fler medlemmar ställer upp på olika arbetsuppgifter vid arbetsdagarna.

Styrelsen

genom

Lennart

Jubileumsskrift över de första 50 åren 1945 – 1995

Här är lite läsvärt rörande problem och glädjestunder som förevarit.

(klicka på rubriken nedan)

”DE FÖRSTA 50 ÅREN PÅ NOTHOLMEN”

KRÄFTSKIVA 2013

Den 17 augusti var vi 20 st. som samlats på Notholmen för att fira en av årets stora begivenheter: KRÄFTSKIVAN.

Vädret var lite instabilt under dagen så vi dukade på altanen under tak, uppe vid klubbstugan. Sen klarnade det givetvis upp och vi fick en skön kväll med ett lite ”högre” perspektiv än vanligt.

Efter mycket ätande, drickande och SÖRPLANDE, avslutades kvällen nere på bryggan.

Styrelsen

genom

Lennart

”Lelles” begravning

Den 6 juli 2013 var vi ett 50-tal som samlats på Notholmen för att ta ett sista farväl av Lennart ”Lelle” Henriksson.

Den stämningsfyllda begravningsceremonin hölls under bar himmel och gjorde ett djupt intryck på oss deltagare.  

Efter ceremonien med FM flaggvakt, fördes ”Lelle” vidare med båt som den båtmänniska han var.

De efterlevandes önskan var bidrag till Flottans Män Södertälje istället för blommor och fram till den 11juli 2013 har det till ”Lelles” minne skänkts 7 200:- till vår förening.

Midsommar 2013

Det var länge sedan det var så mycket folk på vår ö som under midsommar 2013.   Vi räknar med ungefär 70 personer på midsommarafton och glädjande så var många ungdomar.
Fullt med båtar och ”knökfullt” i stugor och på fler ställen: sex ungdomar sov på golvet i klubbstugan och även förrådet bakom köket hade fått en inneboende.

Midsommarstången kläddes och restes med sedvanlig bravur och därefter dansades de klassiska midsommardanserna med deltagande av både kända och okända.

Vädret hade lite svårt att bestämma sig och väderleksutsikterna ett par timmar före grillningen förutspådde regn, så tälten monterades upp vid köket. Men det är som att gå ut med paraply, då regnar det aldrig. Vi fick en skön afton på udden.

Vår traditionsenliga 5-kamp gick av stapeln på midsommardagen och efter en ”hård” kamp stod Kerstin Karlsson som vinnare i damklassen och Jonas Karlsson vann herrklassen.

Det arbetades även hårt mitti allt festandet. Under midsommardagen och söndagen lades och spikades nästan all plank på den nya bryggan. Några fler pålar är i antågande så bryggan kommer nog att bli ytterligare ca 5 m ut i viken när allt blir klart.

Ett stort tack till Notholmsgruppen, med Reine Andersson i spetsen, för det enastående arbete som ni gjort under våren. Även ett tack till Järna Båtklubb för lånet av pålkranen.

Styrelsen

genom

Lennart

Sillfrukost 2013

Sill frukosten 2013 blev välbesökt med gäster från både
Flottans Män Nynäshamn och Flottans Män Stockholm.

Efter en trevlig dag med sillfrukost (lunch), lotteri och
sedvanlig grillning på kvällen blev dock slutet tragiskt.

Vår medlem sedan 25 år Lennart ”Lelle” Henriksson dog i sin
båt på söndagsmorgonen. Trots stora insatser från ambulanshelikopter, räddningstjänst samt polisbåt gick hans liv inte att rädda.

Öppning av Notholmen

Lördagen den 20 april var vi 13 tappra som hörsammat
kallelsen om att öppna Notholmen för sommaren.
Förutom de vanliga sysslorna med utplacering av bord,
installation av vatten- pumpen etc., fick stugorna en noggrann genomgång och rengöring
av de närvarande tjejerna.

En eloge för det stora arbete som ni lade ner!!

Några fler som bör nämnas är fam. Höyer som såg till att vi
alla fick mycket och god mat, så vi orkade med i det ”hårda” tempot som vi hade
satt upp.

När vi lämnade på eftermiddagen var Notholmen på nytt redo att ta emot alla sommarens gäster.

Styrelsen

genom

Lennart

Årsmöte 2013

Vi lägger 2013 års årsmötesförhandlingar bakom oss och även
föregående år där revisions och årsberättelse, budgetförslag och kassarapport klubbades igenom av årsmötet. Ekonomin fortsätter vara stabil med en god kassa i bakgrunden

Vi kunde också konstatera att då vi tackar av Jörgen
Sandås för ett utomordentligt arbete som sekreterare så står vi utan
sekreterare i styrelsen. Årsmötet beslutade att låta styrelsen under året själva försöka finna en sekreterare på den just nu vakanta styrelseplatsen.

Inför 2013 har som tidigare meddelats att Reine Andersson utsetts som sammankallande till Notholmsgruppen och nu är även Reine
invald som ledamot i styrelsen där han tar vid efter att Buster Pärson lämnar styrelsen. Ett stort tack till Buster för ett troget styrelsearbete i ur och skur, oavsett snöstormar i Sorunda!

Innan årsmötesordförande Johnny Schmidt förklarade
årsmötet avslutat, så uppmanade mötet styrelsen att under 2013 jobba med att öka antalet kvinnor i föreningen. Namnet Flottans Män är inte ett hinder för detta!

Styrelse och övriga funktioner LoF Södertälje 2013/2014

Ordförande – Thomas Westerberg
Vice Ordförande – Lennart Persson
Sekreterare – Vakant
Kassör – Christer Norman
Ledamot – Anders Westerberg
Ledamot – Kenneth Sandås
Ledamot – Reine Andersson
Ersättare – Kjell Mårtensson
Ersättare – Börje Mattson

 

Revisor – Bengt Henriksson
Revisor – Björn Frick
Revisor – Ersättare Berndt Malmström

Fanbärare – Jan Sjölander
Fanbärare – Anders Höglund
Fanbärare  Ersättare – Kåge Larsson

Hedersteckenkommitté  Sammankallande -Bertil Norström
Hedersteckenkommitté – Sven-Gösta Mårtensson
Hedersteckenkommitté – Rolf Karlsson

Valberedning – Johnny Schmidt
Valberedning – Rolf Kjellberg
Valberedning – Olle Olsson

Styrelsen

MEDLEMSMÖTE MED FÖREDRAG 6 december 2012

Den 6 december 2012 var vi några som samlades till medlemsmöte med föredrag i Nyckelskolan, Södertälje.

Kvällen inleddes med att Rolf B Bertilson, f.d. kanalchef i Södertälje höll ett intressant föredrag om kanalen förr och nu. Föredraget sträckte sig från vikingatiden, hur vikingarna tog sig fram via gamla sträckningen över Saltskogsfjärden(vid Scanias huvudkontor) och ut i Torpaviken, och tog oss fram till dagens läge med diskussionerna om utbyggd sluss (södra alternativet nedan).

Vi passerade även skutepoken där Rolf blev mycket personlig och berättade om sina resor i kanalen som grabb på sin fars skuta Svea från Drag, 82 ton och med en Säffle tändkulemotor på 40 HK (se ovan).

Efter gott kaffe och mycket kaffebröd (tack Anders & Anette för god service) skulle vi diskutera Notholmens skötsel i framtiden.

Men på grund av det fåtal medlemmar som var närvarande och diverse meningsskiljaktigheter kunde medlemsmötet ej komma fram till någon rekommendation utan styrelsen funderar vidare på hur skötseln av Notholmen skall lösas.

 Styrelsen

genom

Lennart

Besök på Berga 6 oktober 2012

FM Nynäshamn bjöd in både FM Haninge och FM Södertälje till deras höstaktivitet som var ett besök på 4.sjöstridsflottiljen som ligger stationerad på Berga.

Det var trettiosex deltagare från Nynäshamn och Haninge samt nio stycken från Södertälje som kom till Berga. Vi delades upp i fyra grupper och sedan fick vi besöka båtarna.

Båtarna som vi besökte var minröjningsfartygen HMS Koster och HMS Spårö. Efter besöken på de två båtarna var det lunch på nybyggda militärrestaurangen Yggdrasil. På eftermiddagen var det besök på stödfartyget HMS Trossö och sedan Korvetten HMS Gävle.

Fler bilder finns under: Bilder 121006 (kommer inom kort)

Styrelsen

genom

Lennart

Arbetshelg på Notholmen 22-23 september

Tyvärr var det ett väldigt ringa antal medlemmar som hörsammat kallelsen om arbetshelg på Notholmen.
En som man alltid kan lita på är dock Gert Hansson som här ses lägga sista handen vid klubbstugans tak.

Styrelsen

genom

Lennart

Sillfrukost och midsommar 2012

Traditionsenligt intog vi vår ”sillfrukost” på Notholmen den 16 juni (lördagen före midsommar). Det är också av tradition bra väder den dagen.

Inger Mårtensson har minnen från sillfrukostar 54 år tillbaka och under de första 53 åren har det inte regnat på någon sillfrukost.

Den traditionen bröts dock i år då det var ett bedrövligt väder som tvingade oss att hålla till i vår klubbstuga.

Men finns det hjärterum så finns det stjärterum, vi var 44 st. som njöt av färskpotatis, olika sillsorter samt de drycker som därtill hör.

 

En vecka senare fortsatte vi festandet då midsommarfirandet ägde rum (med mycket bättre väder).

Förutom sedvanlig midsommarlunch, grillning på kvällen och 5-kamp på midsommardagen fanns det givetvis en midsommarstång som det dansades friskt kring.

Fler bilder finns under ”BILDER” (Kommer inom kort)

Styrelsen

genom

Lennart

Bland fartyg och båtar mellan Landsort och Köping 

Den 17 april samlades vi 24 st i Nyckelskolan och fick tillsammans med gäster från FM Nynäshamn, höra ett mycket intressant föredrag av vår medlem  mästerlotsen Anders Knutas. 

Han talade bl.a. om:

  • Sjöfarten i Södertäljeområdet
  • Lotsens arbete ombord
  • Fritidsbåtar och de ”stora”

Det var mycket givande att höra synpunkter och se bilder från kommandobryggorna på större båtar.

Med kaffe och frågor så satt vi nästan 2 1/2  timme och fick intressant information varvad med roliga anekdoter från lotslivet.

Tack Anders för Ditt initiativ!

Styrelsen

genom

Lennart

Årsmötet 2012 den 10 mars

Tack alla deltagande medlemmar med sällskap för ett bra årsmöte.
Själva årsmötet startade med diskussionen om årsmötet var behörigen kallat. Olika åsikter ventilerades och det som stannar i mitt minne var när en vis medlem sa något i stil med : ” Låt styrelsen se det som en läxa inför nästa år” Lesson learned!

Det känns tryggt att ekonomin och budgeten är i balans. Notholmsgruppen och deras arbete har en nyckelroll , dock ska vi inte glömma att vi alla har ett ansvar för vår gemensamma guldklimp. Det finns en plan, det finns åsikter, det finns olika viljor , det finns en budget och lite mer att ta av. Låt oss göra vårt yttersta för att hitta lösningar på vårt gemensamma mål: Att fortsätta njuta av Notholmen

Sven Mårtensson tackades av som hamnvärd efter lång och trogen tjänst. Svenne, Inger och ILFA har mött upp många sjöfarande besökare genom åren. Sven. vi är djupt tacksamma för ditt arbete!

Mat, dryck och lotteri förgyllde kvällen i kombination med ett gott sällskap. Tack till alla deltagande och engagerade som gjorde årsmötet till en försmak av sommarens träffar på Notholmen

Styrelsen

genom

Thomas

Besöket på Vasa Museet 29 jan

Det blev en kanonsöndag på Vasamuseet med en inledande filmvisning och en mycket intressant guidning om skeppet!

Besöket avslutades med kaffe och kaka på museetscafé. Roligt att så många slöt upp, vi blev 7 tillslut.

Styrelsen

genom

Kenneth