Föredrag: Sveriges väg in i NATO

2 april, 2024

FLOTTANS MÄN i samarbete med F10 Kamratförening inbjuder till föredrag måndag den 6 maj klockan 19.00 på Valhall Park Hotell.
Viceamiral Jonas Haggren ”Sveriges väg in i NATO”.
Regeringen har utsett viceamiral Jonas Haggren till vår militära representant i NATO. Jonas tillträdde tjänsten den 1 juli 2023 och hans arbetsplats är i Bryssel. Jonas är vår militära representant direkt underställd ÖB. I vår NATO-delegation finns tre avdelningar, en politisk som leds av UD, en försvarspolitisk som leds av försvardepartementet och en militär som leds av viceamiralen.

Jonas Haggren kommer närmast från en tjänst som chef för ledningsstaben vid Högkvarteret. Tidigare har han bland annat varit sjöstyrkechef för EUs OPERATION ATLANTA.
Jonas har lång erfarenhet inom Marinen. Han har tjänstgjort i olika befattningar i ubåtar, b.la. som fartygschef och flottiljchef.

Senaste nyheterna

Fartygsbesök

HMS Nyköping, vår senaste byggda kustkorvett, K34, anlöper hamnen i Helsingborg onsdag den 29 maj. Vi har kontakt med fartyget och vi har fått en unik möjlighet att göra ett ombordbesök på eftermiddagen. I och med denna möjlighet till fartygsbesök, så utgår det...

läs mer

Sjövakten man minns

- glimtar från långresan med HMS Carlskrona 1984–85 då Bali var rundningsmärke. Torsdag den 7 mars kommer kapten Peter von Heidenstam till Kajutan och pratar om sina upplevelser som NS-navigeringsofficer ombord i HMS Carlskrona. Tid: Kl 18.30. Plats: Kajutan,...

läs mer