Föredrag av marinchefen 26 september

6 september, 2023

Tisdagen 26 september 2023 kl. 17.00–18.30
Föreläsningssalen Ängelholms Flygmuseum

”Tillväxt i svenska Marinen och omvärldsläget”
Vår marinchef Ewa Skoog Haslum har lång och gedigen erfarenhet i försvaret. Började sin karriär som ung hemvärnssoldat på Bjärehalvön och därefter som värnpliktig radiotelegrafist i Marinen.
Hon har tjänstgjort som fartygschef och i stabsarbete i flera omgångar. Utlandstjänst ombord i korvetten Sundsvall i UNIFIL-styrkan i och utanför Libanon. 2020 utnämndes hon till vår Marinchef och fick då konteramirals grad.

Marinchefen kommer att föreläsa om Marinens tillväxt, med nya fartyg, ny material samt ökad personalförsörjning. Fokus kommer även att ligga på omvärldsläget.

Boka redan nu in tisdagen den 26 september. Detta är ett samarrangemang med F10 Kamratförening.
Anmäl dig i god tid! Endast sedvanlig anmälan till F10 kamratförening gäller.
Kostnad: 50:-. Swish 123 541 1137 eller till Bg 5639-7730 (vid Bg ange namn och ev. e-post) = fungerar som anmälan. Önskar du betala kontant på plats, anmäler du dig på medreg@f10kamratforening.se eller med SMS till 070-886 86 86 senast 5 dagar före. Boka i god tid! Max antal åhörare 100! Obs! Tiden! Ingen paus och ingen kaffeservering!

Senaste nyheterna

Fartygsbesök

HMS Nyköping, vår senaste byggda kustkorvett, K34, anlöper hamnen i Helsingborg onsdag den 29 maj. Vi har kontakt med fartyget och vi har fått en unik möjlighet att göra ett ombordbesök på eftermiddagen. I och med denna möjlighet till fartygsbesök, så utgår det...

läs mer

Föredrag: Sveriges väg in i NATO

FLOTTANS MÄN i samarbete med F10 Kamratförening inbjuder till föredrag måndag den 6 maj klockan 19.00 på Valhall Park Hotell. Viceamiral Jonas Haggren ”Sveriges väg in i NATO”. Regeringen har utsett viceamiral Jonas Haggren till vår militära representant i NATO. Jonas...

läs mer

Sjövakten man minns

- glimtar från långresan med HMS Carlskrona 1984–85 då Bali var rundningsmärke. Torsdag den 7 mars kommer kapten Peter von Heidenstam till Kajutan och pratar om sina upplevelser som NS-navigeringsofficer ombord i HMS Carlskrona. Tid: Kl 18.30. Plats: Kajutan,...

läs mer