Föredrag av marinchefen 26 september

6 september, 2023

Tisdagen 26 september 2023 kl. 17.00–18.30
Föreläsningssalen Ängelholms Flygmuseum

”Tillväxt i svenska Marinen och omvärldsläget”
Vår marinchef Ewa Skoog Haslum har lång och gedigen erfarenhet i försvaret. Började sin karriär som ung hemvärnssoldat på Bjärehalvön och därefter som värnpliktig radiotelegrafist i Marinen.
Hon har tjänstgjort som fartygschef och i stabsarbete i flera omgångar. Utlandstjänst ombord i korvetten Sundsvall i UNIFIL-styrkan i och utanför Libanon. 2020 utnämndes hon till vår Marinchef och fick då konteramirals grad.

Marinchefen kommer att föreläsa om Marinens tillväxt, med nya fartyg, ny material samt ökad personalförsörjning. Fokus kommer även att ligga på omvärldsläget.

Boka redan nu in tisdagen den 26 september. Detta är ett samarrangemang med F10 Kamratförening.
Anmäl dig i god tid! Endast sedvanlig anmälan till F10 kamratförening gäller.
Kostnad: 50:-. Swish 123 541 1137 eller till Bg 5639-7730 (vid Bg ange namn och ev. e-post) = fungerar som anmälan. Önskar du betala kontant på plats, anmäler du dig på medreg@f10kamratforening.se eller med SMS till 070-886 86 86 senast 5 dagar före. Boka i god tid! Max antal åhörare 100! Obs! Tiden! Ingen paus och ingen kaffeservering!

Senaste nyheterna

Ubåtar och ubåtsfolk

Flottans män inbjuder till föredrag om ”Ubåtar och Ubåtsfolk". Torsdagen den 19 oktober kommer ”Ubåtshasse” till Flottans Män Ängelholm och håller föredrag om ubåtar. Hans Carlsson är en av Sveriges mest kunniga personer om det svenska ubåtsvapnet. Tid: 18.00, Plats:...

läs mer

Krigsseglardagen i Helsingborg

Flottans Män Ängelholm deltog söndagen den 3 september vid högtidlighållandet av Krigsseglardagen på Parapeten i Helsingborg. Arrangörer S/S Martha-sällskapet samt Sjömanskyrkan.

läs mer