Det är nu dags att betala medlemsavgiften! Medlemsavgiften skall enligt stadgarna vara betald till föreningensena senast den sista februari. Medlemsavgiften för 2022 är fortfarande 300 kr. För de som fyllt 85 år under 2022, eller fyller under året är medlemsavgiften bara 100 kr. Betala medlemsavgiften med Swish till nr 1235 192 885 eller med Bankgiro: 600-8866. Riskera inte uteslutning från Flottans Män Västerås med utebliven medlemsavgift. Kan du inte betala före sista februari hör av dig till styrlsen.

 

ship helm