Ny styrelse

På årsmötet i lördags valdes en ny styrelse, den nya ser ut så här: Klubbstyrelse: Ordförande: Antonio Grimaldi två år. Sekreterare: Magnus Leuchovius ett år, fyllnadsval. Kassör: Peter Nicolaides två år. Programansvarig: Mats Kristensson ett år. Vice Ordförande: Jan...

Kallelse till årsmöte

Flottans Män Västeås kallar till det 85:e ordinarie årsmötet för 2023 Lördagen den 10 februari 2024 kl 14.00.Plats: Marinlokalen Slakterigatan 10 Västeråsdagordning:Stadgeenliga årsmötesförhandlingarSmörgåstårta/dryck och kaffe/kaka På föregående årsmöte utsågs ingen...

Nytt om resersättning

Styrelsen har beslutat om ny norm gällande vilken reseersättning som betalas vid långresor. Reseersättning Flottans Män Västerås 2024 Enligt beslut på styrelsemötet 231011 kommer reseersättning med bil att utgå enl följande: Vid resor med avstånd till resmål upp till...

Gott Nytt År eller God Fortsättning!

Som ordförande så tar jag tillfället i akt att tacka för ett aktivt 2023 och få önska alla medlemmar ett gott nytt verksamhetsår 2024! Året 2024 kommer att innehålla många intressanta och spännande aktiviteter, intressanta föredrag, utflykter, filmvisningar och annat....