Chartrad egen sjötur för Flottans Män Västerås i samarbete med HMS Jägaren (V 150) till Landsort (Öja).

I Landsort väntar två guidade turer. En till norra delen där
Erstabatteriet finns att beskåda och en tur till södra delen av ön
där fyren, ledningsbunkern med 15,2 cm pjäs kan ses.

Där emellan lunch på restaurang Svedtiljas. http://www.g-mo.se/restaurang/

Losskastning på morgonen den 18/6 från Gålöbasen och återkomst
till basen vid 16-17 tiden.